dr Franczyk Agnieszka

Katedra Pedagogiki Społecznej

kontakt: afranczyk@uni.opole.pl

konsultacje : czwartki 13.00-15.00, pokój 301

franczyk

Zainteresowania naukowe

rodzina, jakość związków małżeńskich, rozwijanie umiejętności psychospołecznych, placówki socjalizacyjne i metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej

Dorobek naukowy

Kalicińska A., Educational and professional aspirations of children from foster families, [w:] A. Bokszczanin (red.), Social Change in Solidarity: Community Psychology Perspectives and Approaches, Wyd. UO, Opole 2007, s. 177-182. ISBN: 978-83-7395-264-5.

Kalicińska A., Jak młodzież gimnazjalna spędza wakacje? Doniesienie z badań, „Opieka Wychowanie Terapia” 2007, nr 1-2, 40-41.

Kalicińska A., Znaczenie ojca w procesie wychowania dziecka [w:] B. Piątkowska (red.), Czas na wychowanie, główne konteksty i uwarunkowania, Wyd. PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych 2009, s. 253-258. ISBN: 978-83-88425-78-3.

Brągiel J., Kalicińska A., Katedra Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Opolskiego, „Pedagogika społeczna” 2010, nr 1(35), s. 72-75.

Brągiel J., Kalicińska A., Kaniok, Udział ojców w opiece i wychowaniu dziecka w wieku przedszkolnym, [w:] Rodzina w nurcie współczesnych przemian, D. Krok, P. Landwójtowicz (red.), Wyd. UO, Opole 2010, s. 221-230. ISBN: 978-83-6175-644-6.

Kalicińska A., Polityka samorządów lokalnych wobec rodziny na przykładzie wybranych miast Polski, Materiały szkoleniowe Okręgowego Ośrodka Formacji Katolicko-Społecznej Civitas Christiana „Ephphetha – otwórz się” 2010, nr 3(42), s. 15-28.

Franczyk A., Kaszubska P., Pańków W., Lekcja Starego Doktora, „INDEKS” 2012, nr 5-6, s. 93-95.

Franczyk A., Recenzja: Social Work in Adult Services in European Union. Selected Issues and Experiences, eds. J. Brągiel, I. Dąbrowska-Jabłońska, M. Payne, College Publications, London 2011, 207 ss. [w:] Rodzicielstwo w kontekście współczesnych przemian społecznych, J. Brągiel, B. Górnicka (red.),  Wyd. UO, Opole 2012, s. 435-439. ISBN: 978-83-7395-505-9.

Franczyk A., Edukacyjno-zawodowe aspiracje dzieci z rodzin zastępczych, [w:] Pedagogiczne refleksje. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Józefie Brągiel, B. Górnicka, A. Kurcz (red.), Wyd. UO, Opole 2012, s. 393-410. ISBN: 978-83-7395-536-3.

Franczyk A., Kaszubska P., Pańków W., Relacja z Dnia Korczakowskiego, „Modelowe Nauczanie” 2012, nr 3-4, s. 111-114.

Franczyk A., Rodzicielstwo po stracie dziecka nienarodzonego, [w:] Rodzicielstwo w kontekście wychowania i edukacji, J. Brągiel, P. E. Kaniok, A. Kurcz (red.), Wyd. UO, Opole 2013, s. 385-389. ISBN: 978-83-7395-526-4

Franczyk A., Asertywny rodzic – asertywne dziecko. Kształtowanie wybranych kompetencji rodzicielskich, [w:] Rodzicielstwo w sytuacji dezintegracji rodziny i możliwości wspomagania rodziców, J. Brągiel, B. Górnicka (red.), Wyd. UO, Opole 2014, s. 243-252. ISBN: 978-83-7395-607-0.

Franczyk A., Recenzja książki: Barbara Smolińska-Theiss, Korczakowskie narracje pedagogiczne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013, 260 ss. [w:] Rodzicielstwo w sytuacji dezintegracji rodziny i możliwości wspomagania rodziców, J. Brągiel, B. Górnicka (red.), Wyd. UO, Opole 2014, ss. 273-275. ISBN: 978-83-7395-607-0.

Franczyk A., Zastosowanie dramy w profilaktyce narkotykowej na przykładzie projektu „Nie potykaj się”, [w:] Sociální pedagogika ve službě člověku a společnosti, S. Neslušanová, I. Emmerová, E. Jarosz (red.), Institut Mezioborových Studií, Brno 2014, s. 166-172. ISBN: 978-80-88010-01-2.

Franczyk A., Beuth B., Podstawy wykorzystywania technik opartych na wchodzeniu w role w pracy z grupą, [w:] Arteterapia w nauce i praktyce. Teoria – rozwój – możliwości, A. Glińska-Lachowicz (red.), Wyd. UO, Opole 2015, s. 207-218. ISBN: 978-83-7395-652-0.

Franczyk A., Poczucie sieroctwa duchowego jako efekt zaniedbania, „Kultura – Przemiany – Edukacja. Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne” 2015, tom III, s. 181-190. ISBN: 978-83-7996-253-2. ISSN: 2300-9888

Franczyk A., Beuth B., Techniki oparte na wchodzeniu w rolę w warsztatowej pracy z grupą, [w:] Arteterapia w działaniu. Propozycje warsztatów i działań arteterapeutycznych A. Glińska-Lachowicz (red.), Difin, Warszawa 2016, s. 46-53. ISBN: 978-83-8085-022-4.

Franczyk A., Asertywność w pracy socjalnej i terapeutycznej [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, A. Weissbrot-Koziarska, I. Dąbrowska-Jabłońska (red.), Wyd. UO, Opole 2016, s. 9-14. ISBN: 978-83-7395-698-8.

Franczyk A., Trening interpersonalny [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, A. Weissbrot-Koziarska, I. Dąbrowska-Jabłońska (red.), Wyd. UO, Opole 2016, s. 157-160. ISBN: 978-83-7395-698-8.

Franczyk A., Jakość związków małżeńskich wychowanków domów dziecka, Wyd. UO, Opole 2016, ss. 222. ISBN: 978-83-7395-714-5. ISSN: 1233-6408.

okladka-ksiazki

Franczyk A., Jakość związku małżeńskiego a wspomnienia domu rodzinnego, [w:] Rodzicielstwo w różnych fazach rozwoju rodziny, J. Brągiel, B. Górnicka (red.), Wyd. UO, Opole 2017, s. 199-210. ISBN: 978-83-7395-756-5.

Prowadzone zajęcia

Pedagogika opiekuńcza

Pedagogika społeczna

Socjoterapia

Metody pracy z grupą

Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej

Trening umiejętności terapeutycznych

Trening interpersonalny

Trening asertywności

Trening efektywnej komunikacji

Techniki relaksacyjne

Techniki negocjacji i mediacji

Psychologia wychowawcza