Dr Grzegorz Kozdraś

Katedra Teorii Wychowania i Pedagogiki Szkolnej

kontakt:

konsultacje :

 

Zainteresowania naukowe

Prowadzi badania naukowe w zakresie pedagogiki sportu, teorii wychowania, fizycznej edukacji, humanistycznego ujęcia sztuk i sportów walki, pedagogiki wczesnoszkolnej.

Dorobek naukowy

Wybrane publikacje (2014-2018):

 • Kozdraś G., Education to moral values of judo school students, 7th International Conference IMACSSS, Abstract book, Rzeszów 2018. Praca nagrodzona przez International Martial Arts and Combat Sports Scientific Society w kategorii „Young Research Award 2018”.
 • Kozdraś G., Wychowanie agonistyczne jako propozycja budowania pozytywnej waleczności wśród młodych pokoleń, [w:] Problemy współczesnego dziecka – wybrane aspekty, M. Cywińska (red.), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014, s.119-127. 978-83-232-2799-1.
 • Kozdraś G., Sztuka walki judo jako forma edukacji dla dzieci żyjących w społeczeństwach otwartych, „”Ido Movement for Culture” Journal of Martial Arts Anthropology” 2014, nr 1 (XIV), s. 20-28. ISSN 2084-3763.
 • Kozdraś G., Status and possibilities of supporting educational work of the primary school teacher in Śląsk Opolski, with the use of judo – a martial art. Based on the Budo tradition. 3rd World Scientific Congress of Combat Sports and Martial Arts, Abstract Book, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2014.

Konferencje – wykłady za granicą (staże naukowe)

 • 4rd World Scientific Congress of Compat Sport and Martial Arts; 3rd IMACSSS International Scientific Conference, Rzeszów 2018.
 • Letnia Szkoła Młodych Pedagogów, współorganizowana przez Polską Akademię Nauk, edycja 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
 • Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Pamięć-Historia-Tożsamość. Edukacja i polityka historyczna w procesie konstruowania narracji naszej wspólnoty”, Uniwersytet Opolski 2018.
 • 3rd World Scientific Congress of Compat Sport and Martial Arts; 3rd IMACSSS International Scientific Conference, Rzeszów 2014.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dziecko w perspektywie trudnych sytuacji życiowych”, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 2013.
 • Specyficzne aspekty treningu w sportach walki, Akademia Trenera organizowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa 2013.
 • Konferencja Naukowa „Aktywność fizyczna w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych” – Centralny Ośrodek Sportu TORWAR, Warszawa 2012.
 • Wybrane zagadnienia treningu w sportach walki, Akademia Trenera organizowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa 2012.
 • IV Ogólnopolskie seminarium metodologii pedagogiki w Gdańsku 2010, „Praktyka badań pedagogicznych”
 • Międzynarodowa konferencja naukowa w Opolu 2008, Wczesna edukacja dziecka – perspektywy i zagrożenia

Opieka naukowa nad studentami (okres 2008-2018):

Od 2016/2017 opiekun roku na specjalnościach: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją artystyczną (studia stacjonarne licencjackie); Edukacja elementarna z językiem obcym (studia niestacjonarne magisterskie). Obecnie sprawuje opiekę seminaryjną nad 9 seminarzystami studiów licencjackich.

Działalność organizacyjna:

 • Członek zespołu opracowującego pakiet nowego kierunku studiów – Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (2018).
 • Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (od 2017)
 • Członek International Martial Arts and Combat Sports Scientific Society (od 2014).
 • Członek stowarzyszenia Idokan Polska (stowarzyszenie zajmujące się naukową stroną dalekowschodnich sztuk i sportów walki w ujęciu humanistycznym) (od 2012).
 • Tutor w Collegium Nobilium Szkoła Liderów i Centrum Kreatywne Uniwersytetu Opolskiego.
 • W latach 2014, 2015, 2017, 2018 sekretarz Komisji Rekrutacyjnej Instytutu.
 • W latach 2015-2018 administrator witryny internetowej Instytutu Studiów Edukacyjnych
 • Twórca programu dydaktyczno-wychowawczego „Łagodna Droga walki” realizowanego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków.
 • Członek zespołu przedmiotowego z wychowania fizycznego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Opolu.
 • W ramach realizowanego projektu przez Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych Horyzonty, prowadził zajęcia samoobrony dla seniorów (Uniwersytet Trzeciego Wieku) – 2017, 2018.
 • Organizator, wychowawca, kierownik kilkunastu obozów rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży.
 • Organizator i kierownik Mistrzostw Szkół Podstawowych w Judo, a także założyciel i kierownik International Judo League edycja Opole.
 • Współzałożyciel studenckiej gazety Paidagogos (2003 – 2005)
 • Współorganizator warsztatów z zakresu pedagogiki zabawy i nauczania kreatywnego wraz z Centralną Szkołą Instruktorów ZHR dla studentów ISE UO (2004)