dr hab. Ewa Smak, prof UO

Katedra Teorii Wychowania i Pedagogiki Szkolnej

kontakt :

konsultacje:

no_face

Zainteresowania naukowe

Prowadzi badania naukowe oscylujące wokół  dydaktyki ogólnej i zawodowej, kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji i nauczycieli przedszkola, innowatyki, nowatorstwa pedagogicznego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, innowacyjnych aspektów współczesnej edukacji i jej wielowątkowość.

Dorobek naukowy

Wybrane publikacje (2014-2018):

 • Smak E., Innowatyka w edukacji,  Wydawnictwo „Nowik” Sp.J, Opole 2014. ISBN-978-83-62687-51-0. (ss.185).
 • Smak E., Chałupniak R., Michalewski T. (red.), Wychowanie w szkole: od bezradności ku możliwościom, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014.  ISBN 978-83-63950-34-7. (ss. 495).
 • Smak E., Włoch A., Garbiec M. (red.), Diagnozowanie i terapia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015, ISBN 978-83-7395-665-0 (ss. 438).
 • Smak E., Wereszczyńska K., Malec (red.), Współczesne trendy edukacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015, ISBN 978-83-7395-669-8. (ss. 288).
 • Smak E., Chałupniak R., Michalewski T. (red.), Wychowanie w rodzinie: od bezradności ku możliwościom,  Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016. ISBN  978-83-63950-80-4. (ss. 277).
 • Smak E., Jędrzejowska E., Konopnicka I. (red.), Wczesna edukacja dziecka : teoria i praktyka: księga jubileuszowa dedykowana doktor Stanisławie Włoch, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2018, Wyd. UO, ISBN 978-83-7395-788-6. (ss. 430)
 • Smak E., Propozycje kształcenia i doskonalenia nauczycieli wczesnej edukacji dla innowacji pedagogicznych, [w:], Hra je krásnou připravou k vážným. vĕcem, V. Hornáčkova (red.), Hradec Králove 2014, s.97- 115 (wersja elektroniczna). ISBN 978-80-7435-390-1.
 • Smak E., Gry problemowe inspiracją w podnoszeniu jakości kształcenia uczniów w młodszym wieku szkolnym, [w:] Ewaluacja poprawy jakości kształcenia J. Grzesiak (red.), Wydawnictwo UAM i PWSZ Poznań – Kalisz 2014, s. 441-453. ISBN,978-83-88335-95-2.
 • Smak E. ,Innowacje pedagogiczne w edukacji wczesnoszkolnej [w:] Edukacja Jutra. Systemowe aspekty organizacji szkolnictwa w Polsce, „Humanitas”, K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.), Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2014, s. 271- 283. ISBN 978-83-61991-83-0.
 • Smak E., Podmiotowość w procesie wychowania młodego pokolenia [w:] Wychowanie w szkole: od bezradności ku możliwościom, ks. R. Chałupniak, T. Michalewski, E. Smak (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014, s. 147-160. ISBN 978-83-63950-34-7.
 • Smak E., Experimental studiem as an inspiration to implement changes In the school practice, [w:] Diagnozowanie i terapia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, E. Smak, A. Włoch, M. Garbiec (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015, s. 51-60. ISBN 978-83-7395-665-0.
 • Smak E., School and the contemporary challenge so four civilization, [w:] Współczesne trendy edukacji, E. Smak, K. Wereszczyńskiej, A. Malec (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015, s. 13-22. ISBN 978-83-7395-669-8.
 • Смак Е., Хижна O., Вчителі початкової освіти щодо професійного вигорання, [w:] Wyzwania edukacyjne w kontekście cywilizacyjnych zmian–ujęcie holistyczne, F. Andruszkiewicz, O. Chyżna (red.), Wydawnictwo Świętego Krzyża w Opolu, Opole 2018, s. 140-157. ISBN 978-83-7342-646-7.
 • Smak E., Bodrowa T., Kolasa-Więcek A., Pозвиток фахово значущих якостей особистості майбутного вчителя у процесі художньо-інтерпретаційної діяльності, [w:] Wyzwania edukacyjne w kontekście cywilizacyjnych zmian – ujęcie holistyczne, F. Andruszkiewicz, O. Chyżna (red.), Wydawnictwo Świętego Krzyża w Opolu, Opole 2018, s. 158 -165. ISBN 978-83-7342-646-7.
 • Makarenko L., Smak E., Цивілізаційні  контексти вищої педагогічної освіти: реалії та виклики сьогодення (польський і український досвід). Monografia, Wydawnictwo Kherson: Ołdi-Plus, Kherson 2018. ISBN 978-966-289-238-3. (ss. 198).

Opieka naukowa nad studentami (okres 2008-2018)

 • Od 2014r. (wg ADP) promotor około 131 prac magisterskich, około 42 prac licencjackich.
 • Obecnie sprawuje opiekę seminaryjną nad 20 seminarzystami z kierunku pedagogika: specjalność kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym i pedagogiką małego dziecka wychowaniem przedszkolnym.
 • Promotor pracy doktorskiej mgr G. Kozdrasia, Sztuka walki judo metodą wspomagania rozwoju uczniów szkół podstawowych na Śląsku Opolskim, obroniona 15.02.2017 r. na Wydziale Nauk Społecznych UO.

Konferencje – wykłady za granicą (staże naukowe)

 • IX Augustowskie Spotkania Naukowe. Edukacja w dialogu i perspektywie (prezentacje – polemiki – propozycje), 11-13.09.2017.Augustów, referat: Eksperyment inspiracją do poprawy jakości kształcenia w szkole wyższej

Działalność organizacyjna:

 • 1.10.2003 r. – 30.08.2018 r. – Kierownik Zakładu Dydaktyki i Metodologii Badań Pedagogicznych w Instytucie Studiów Edukacyjnych.
 • 1.10.2002 r. – 31.09.2010 r. roku – z-ca Dyrektora ds. naukowych Instytutu Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Opolskiego
 • 1.10. 2010 r. – 30.08.2018 r. Dyrektor Instytutu Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Opolskiego
 • 2002-2020 r. – Przewodnicząca Rektorskiej Komisji świadczeń socjalnych
 • Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
 • od 2002  r. Członek Rady Wydziału Historyczno-Pedagogicznego/Nauk Społecznych,
 • Przewodnicząca Rady Naukowej czasopisma studenckiego PAIDAGOGOS