dr hab. Fabian Andruszkiewicz, prof UO

Katedra Teorii Wychowania i Pedagogiki Szkolnej

kontakt :

konsultacje:

no_face

Zainteresowania naukowe

Prowadzi badania naukowe na pograniczu pedagogiki pracy, pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, andragogiki i pedeutologii. W obszarze jego zainteresowań znajduje się również historia kształcenia i wychowania a także dydaktyka. W trakcie opracowywania: Zbadanie stopnia przygotowania studentów edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz nauczycieli stażystów do pracy w wielokulturowym środowisku edukacyjnym.  W przygotowaniu polsko ukraiński projekt.

Dorobek naukowy

Wybrane publikacje (2014-2018):

 • Andruszkiewicz F., Globalizacyjna koncepcja współczesnych innowacji (filozoficzno-komparatywna analiza modernizacyjnych procesów w edukacyjnych systemach Ukrainy i Polski. Autoryzowany przekład z języka rosyjskiego, Kijów 2014, Wydawnictwo Narodowego Pedagogicznego Uniwersytetu im. M. Dragomanowa, ISBN 978-666-660-948-2. (ss. 195)
 • Chyżna O., Andruszkiewicz F. Aktywizacja kształtowania kompetencji międzykulturowych nauczycieli szkół podstawowych: blaski i cienie. Wydawnictwo Narodowego Pedagogicznego Uniwersytetu  im. M. Dragomanowa, Kijów 2018. ISBN 978-966-289-226-0. (ss. 144).
 • Słabko W. Andruszkiewicz F. Aspekty teoretyczno – metodologiczne kształtowania projektowo- technologicznej kultury przyszłych nauczycieli. Wydawnictwo Narodowego Pedagogicznego Uniwersytetu  im. M. Dragomanowa, Kijów 2017. ISBN 978-966-930-206-9. (ss. 188).
 • Andruszkiewicz F., Chyżna O. (red.): Monografia. Wyzwania edukacyjne w kontekście cywilizacyjnych zmian – ujęcie holistyczne, Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża w Opolu, Opole 2018. ISBN 978-83-7342-646-7. (ss. 186).
 • Andruszkiewicz F., Badania jakościowe w pracach historyczno-pedagogicznych, [w:] Badanie, dojrzewanie, rozwój : (na drodze do doktoratu): tradycja i nowe rozumienie badań jakościowych: Profesorowi Stanisławowi Kaczorowi w 90-lecie urodzin, Szlosek F. (red.), Biblioteka Pedagogiki Pracy, vol. 268, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2014, s. 386-394. ISBN 978-83-7789-296-1.
 • Andruszkiewicz F., Metodologiczno-historyczny aspekt badań zawodu nauczyciela kształcenia zawodowego, [w:] Badanie, dojrzewanie, rozwój: (na drodze do doktoratu): metodologia nauk społecznych a metodologia badań pedagogicznych, Szlosek F. ( red. ), Biblioteka Pedagogiki Pracy, vol. 275, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2016, s. 286-294. ISBN 978-83-7789-407-1.
 • Andruszkiewicz F., Polski i ukraiński nauczyciel w kontekście globalizacji w europejskiej przestrzeni edukacyjnej, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” 2014, nr 4, s. 464-472. ISSN 1507-6563.
 • Andruszkiewicz F., Chyżna O., Determinanty współpracy studentów i wykładowców jako czynnik optymalizacji zawodowego przygotowania nauczycieli w Polsce i na Ukrainie, „Edukacja -Technika – Informatyka” 2015, nr 1, s. 230-235. ISSN 2080-9069.
 • Andruszkiewicz F., Staże nauczycielskie w doskonaleniu zawodowym nauczycieli, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” 2015, nr 4, s. 159-165. ISSN 1507-6563.
 • Chyżna O., Andruszkiewicz F.,  Innowacyjne podejście do kształcenia przyszłych nauczycieli, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie” 2015, nr 85, s. 75-85. ISSN 1641-3466.
 • Chyżna O., Andruszkiewicz F.,  Modernizacja szkolnictwa wyższego w Polsce i na Ukrainie przez pryzmat globalizacji, „ Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie” 2016, nr 95, s. 63-73. ISSN 1641-3466.
 • Chyżna O., Słabko W., Andruszkiewicz F.,  Kształtowanie projektowo-technologicznej kultury przyszłych nauczycieli w wielokulturowym środowisku, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie” 2017, nr 112, s. 85-95. ISSN 1641-3466.
 • Chyżna O., Andruszkiewicz F., Dynamizacja procesów cywilizacyjnych, warunkiem transformacji współczesnej ukraińskiej i polskiej szkoły, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria „Organizacja i Zarządzanie”. Gliwice 2018. (druk grudzień 2018 – przyjęty).
 • Andruszkiewicz F., Chyżna O., Rola nauczyciela w edukacji wielokulturowej i międzykulturowej na Ukrainie i w Polsce. XVI międzynarodowa konferencja naukowa, „EDUKACJA –TECHNIKA – INFORMATYKA” (wrzesień 2018). Rzeszów 2017. (druk  grudzień 2018).

Opieka naukowa nad studentami (okres 2008-2018)

 • 1 opieka promotorska – studia III stopnia; 2016/2017 oraz 2017/2018; Wydział Nauk Społecznych UO – Pedagogika (zlikwidowane w 2017 r.).
 • Od 2010 r. (wg APD) promotor 2 prac magisterskich,  22 inżynierskich i 25 licencjackich. Obecnie sprawuje opiekę seminaryjną nad 22 seminarzystami oraz nad 1 studentką – studia III stopnia, Wydział Teologiczny UO.

Konferencje – wykłady za granicą (staże naukowe)

Mobilność zawodowa:

 • Wyjazd dydaktyczny w celu odbycia mobilności pracowników naukowo – dydaktycznych. Erasmus+  14- 18 maj 2018. Czechy Ołomuniec.
 • Zakwalifikowany wyjazd dydaktyczny w celu odbycia mobilności pracowników naukowo – dydaktycznych. Erasmus+  maj 2019. Czechy Ołomuniec.
 • Uczestnictwo w ok. 25 konferencjach, seminariach w kraju i za granicą wraz z wygłaszaniem wykładów np.
 • Seminarium Metodologiczne. Badanie, dojrzewanie, rozwój (na drodze do doktoratu). – konferencja naukowa organizowana przez APS pod kierownictwem prof. F. Szloska. Wisła, luty 2015.
 • II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa. Rozwój społeczny wobec wartości. etyka – technika – społeczeństwo. 28-30 wrzesień. Gliwice – Wisła 2016.
 • Forum polsko- ukraińskie: Edukacja dla przyszłości w świetle wyzwań XXI wieku. 19-21 wrzesień 2017, Bydgoszcz.
 • II Międzynarodowej naukowo – praktyczna konferencja dla uczczenia pamięci Anatolija Awdiejwskiego,. 3 – 16 marzec 2018 Kijów, Ukraina.
 • IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa. Rozwój społeczny wobec wartości. Etyka – Technika – Społeczeństwo. 27-29 wrzesień. Gliwice – Wisła 2018.

Działalność organizacyjna:

 • Kierownik Terenowego Oddziału w Opolu,  Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego z siedzibą w Zielonej Górze, od 2018 r.
 • Członek Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, od 2017 r.
 • Koordynator Erasmus + (Samodzielna Katedra Inżynierii Procesowej) 2016 – 2018 r.
 • Członek Komitetu Naukowego Czasopisma: Naukowe Wydanie – Pedagogika. Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Dragamanowa, Kijów, Ukraina, od 2018 r.
 • Członek Komitetu Naukowego Czasopisma: „Socjalna polityka: koncepcje, technologie, perspektywy”. Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Dragamanowa, Kijów-Ukraina, od 2018 r.
 • Członek Komitetu Naukowego wirtualnej konferencji naukowej PEDAGOGIKA PRACY – USTAWICZNA EDUKACJA ZAWODOWA: Aspiracje – rozwój zawodowy – kariera 21 października 2015 r. Radom.
 • Członek komitetu naukowego Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „OZE- teoria, praktyka” 15-18 październik 2015 r.
 • Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego, VII Naukowo – praktycznej konferencji dla uczczenia pamięci prof. D. Tchorzeskowo: „Problemy nauczania i Technologii: współczesne realia i perspektywy rozwoju”. 3 marzec 2017 r.. Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny w Kijowie, Ukraina.
 • Członek Komitetu Naukowego, V Międzynarodowej Naukowo – Praktycznej Konferencji. Filozoficzne Horyzonty. (Światowy dzień filozofii – telekonferencja). 16 listopad 2017 r.