dr hab. Sikorski Wiesław, prof UO

Katedra Pedagogiki Społecznej

kontakt: sikorski@uni.opole.pl

konsultacje :

no_face

Zainteresowania naukowe

aspiracje młodzieży agresja i przemoc w szkole psychoterapia w edukacji i wychowaniu bezsłowne komunikowanie się w relacji pedagogicznej

Dorobek naukowy

ainteresowania naukowe:

I. Prace zwarte:

Sikorski W. (2005). Aspiracje. Studium psychologiczne i socjopedagogiczne, Nysa,

Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, ss.154.

Sikorski W.(2005). Psychoterapia. Wybrane formy i techniki, Nysa, Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, ss.166.

Sikorski W.(2005). Gesty zamiast słów. Psychologia i trening komunikacji niewerbalnej, Kraków, Oficyna wydawnicza „Impuls”, ss. 381, (2 wyd. – 2007).

Sikorski W.(2009). Werbalne i niewerbalne oddziaływania w psychoterapii, Warszawa, Difin, ss. 334.

Podgórecki J., Sikorski W. (2010). Zastosowania komunikacji społecznej w procesach edukacyjnych (Application communication in educational processes), Gorno-Ałtajsk, MHKO, ss.178.

II. Rozdziały w książkach

Sikorski W. (2006). Techniki terapii grupowej dzieci i młodzieży oparte na graniu ról, (w:) Terapia dzieci i młodzieży. Metody i techniki pomocy psychopedagogicznej, I. Dąbrowska-Jabłońska (red.), Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 11-47.

Sikorski W. (2010). Komunikacja i zachowania niewerbalne wyzwalające i potęgujące konflikty w szkole, (w:) Sytuacje konfliktu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym. Jak sobie radzą z nimi dzieci i młodzież?, D. Borecka-Biernat (red.), Difin, Warszawa, s. 59-77.

Sikorski W. (2010). Konflikty w rodzinie uwarunkowane wadliwą komunikacją, (w:) Sytuacje konfliktu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym. Jak sobie radzą z nimi dzieci i młodzież?, D. Borecka-Biernat (red.), Difin, Warszawa, s. 116-134.

III. Artykuły

Sikorski W. (2005). Reteaching w pracy z uczniami z osłabioną percepcją sensoryczną, [w:] Dysleksja rozwojowa. Obszary trudności, (red.) Ewa Jędrzejowska, Brzeg, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu, s.52-60.

Sikorski W. (2005). Warsztaty terapii zajęciowej, [w:] Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, (red.) J. Brągiel, S. Badora, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 245-256.

Sikorski W. (2005). Pigmaliona efekt, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. IV, s. 375-376.

Sikorski W.(2005). Podwójne związanie, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, s. 481-483.

Sikorski W.(2005). Proksemika, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. IV, s. 984-990.

Sikorski W. (2005). Psychoanaliza, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. IV, s. 1157-1166.

Sikorski W. (2005). Psychodrama w szkole, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. IV, s. 1174-1176.

Sikorski W. (2005). Psychofizyczny paralelizm, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. IV, s. 1177.

Sikorski W. (2005). Psychoterapia, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. IV, s. 1258-1271.

Sikorski W. (2005). Psychoterapia w szkole, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. IV, s. 1271-1282.

Sikorski W. (2005). Podmiotowość w procesie nauczania, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. IV, s. 454-456.

Sikorski W. (2006). Gdy gesty mówią: pragnę, „Charaktery”, 6, s. 22-25.

Sikorski W. (2006). Magiczna moc dotyku, „Charaktery”, 8, s. 22-25.

Sikorski W.(2006), Nasz wymowny wzrok, „Charaktery”, 11, s. 26-29.

Sikorski W. (2006). Komunikaty paralingwistyczne w dialogu terapeutycznym, Opieka, Wychowanie, Terapia”, 1-2, s. 13-19.

Sikorski W. (2006). Mowa ciała w klasie, „Psychologia w Szkole”, 4, s. 39-48.

Sikorski W. (2006). Regresja, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. V, s. 147-153.

Sikorski W. (2006). Relaksacja progresywna, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. V, s. 196-197.

Sikorski W. (2006). Rogers Carl Ransom, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. V, s. 415-420.

Sikorski W. (2006). Rysowanie, rysunek dziecka, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. V, s. 545-552.

Sikorski W. (2006). Rysunek terapeutyczny, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. V, s. 564-566.

Sikorski W. (2006). Salutogeneza, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. V, s. 584-590.

Sikorski W. (2006). Skala reakcji na stres, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. V, s. 776-778.

Sikorski W. (2006). Skinner Burrhus Frederick, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. V, s. 780-784.

Sikorski W. (2006). Strategie interwencji kryzysowej, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. V, s. 1028-1034.

Sikorski W. (2006). Stres a przemoc w rodzinie, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. V, s. 1044-1047.

Sikorski W. (2006). Stres pourazowy u dzieci, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. V, s. 1047-1053.

Sikorski W. (2007). Gdy gesty mówią pragnę, „Style i Charaktery”, 1, s. 64-67.

Sikorski W. (2007). Skinner i jego maszyny uczące, „Psychologia w Szkole”, 2, s. 97-104.

Sikorski W. (2007). Oddziaływania niespecyficzne w pracy wolontariusza, [w:] Wolontariat i samopomoc – podstawowe wymiary solidarności w społeczeństwie ryzyka, (red.) P. Sikora, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 69-80

Sikorski W. (2007). Terapia poznawcza (kognitywna), [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa , Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. VI, s. 651-655.

Sikorski W. (2007). Terapia racjonalno-emotywna, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa , Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. VI, s. 657-659.

Sikorski W. (2007). Trening psychologiczny, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa , Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. VI, s. 799-806.

Sikorski W. (2007). Umiejętności terapeutyczne nauczyciela, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa , Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. VI, s. 944-949.

Sikorski W. (2007). Syndrom niewybaczonej krzywdy, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa , Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. VI, s. 77-81.

Sikorski W. (2007). Terapia rodziny – włączanie dzieci, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa , Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. VI, s. 662-668.

Sikorski W. (2007). Terapia grupowa, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa , Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. VI, s. 634-640.

Sikorski W. (2007). Technika genogramu, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa , Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. VI, s. 514-517.

Sikorski W. (2007). Testy psychologiczne rysunkowe, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa , Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. VI, s. 688-694.

Sikorski W. (2007). Terapeutyczny teatr playbacku, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa , Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. VI, s. 618-620.

Sikorski W. (2007). Teoria atrybucji, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa , Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. VI, s. 561-566.

Sikorski W. (2007), Sygnały wokalne w relacji pedagogicznej, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa , Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. VI, s. 58-63.

Sikorski W. (2008). Skup się na uczniu, (w:) „Psychologia w Szkole”, 1, s. 103-110.

Sikorski W. (2008). Obszary oddziaływań rodziny na aspiracje edukacyjne dzieci, [w:] Rodzinne uwarunkowania rozwoju dzieci z problemami edukacyjnymi, (red.) J. Żarczyńska-Hyla, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s.123-136.

Sikorski W. (2008). Komunikacja interpersonalna i asertywność w pracy, (w:) Wiedza drogą do sukcesu czyli jak skutecznie kreować własną ścieżkę kariery, (red.) T. Malczyk, B. Kozak, Nysa, Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły zawodowej w Nysie, s. 41-50.

Sikorski W. (2008). Wadliwa komunikacja w rodzinie, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa , Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. VII, s. 12-18.

Sikorski W. (2008). Warsztaty terapii zajęciowej, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa , Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. VII, s. 33-38.

Sikorski W. (2008). Wielorakie inteligencje, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa , Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. VII, s. 104-107.

Sikorski W. (2008). Wielozmysłowe nauczanie, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa , Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. VII, s. 107-110.

Sikorski W. (2008). Wychowanie kreatywne Neville’a, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa , Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. VII, s. 396-399.

Sikorski W. (2008). Wychowanie oparte na psychoterapii, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa , Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. VII, s. 418-425.

Sikorski W. (2008). Zaburzenie afektywne sezonowe, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa , Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. VII, s.661-664.

Sikorski W. (2008). Zachowania niewerbalne w psychoterapii, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa , Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. VII, s.693-699.

Sikorski W. (2008). Zmienne i zaniżone aspiracje młodzieży, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa , Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. VII, s.924-934.

Sikorski W. (2008). Zooterapia, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa , Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. VII, s.965-972.

Sikorski W. (2008). Życie rodziny – fazy cyklu rozwojowego, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa , Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. VII, s.1043-1050.

Sikorski W. (2008). Komunikacyjne znaczenie zachowań niewerbalnych w pracy socjalnej, [w:] Posuzovani zitovni situace v socialni praci, (red.) R. Janebova, M. Smutek, Hradec Kralove, Wydawnictwo Univerzita Hradec Kralowe, s. 274- 280.

Sikorski W. (2009). Znudzeni szarą klasą, „Psychologia w Szkole”, 1, s. 109-115.

Sikorski W. (2009). Trening psychologiczny w pracy z uczniami, „Edukacja i Dialog”, 5, s. 46-50.

Sikorski W. (2009). Funkcje komunikacji niewerbalnej w pracy nauczyciela, [w:] Funkcje i modele komunikacji społecznej w edukacji a kompetencje nauczyciela, (red.) K. Czerwiński, W.J. Maliszewski, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 102-114.

Sikorski W. (2009). Techniki psychoterapii stosowane w szkole, [w:] „Edukacja i Dialog”, 09-10, s. 48-51.

Sikorski W. (2010). Wadliwa komunikacja przyczyną konfliktów młodzieży (realia a rzeczywistość)”, [w:] Щудло, С. (red.) Молодіжна політика: проблеми та перспективи. Дрогобич: ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА, s. 351-363.

Sikorski W. (2010). Etyczny wymiar komunikacji niewerbalnej pracownika socjalnego (Ethis dimension of nonverbal communication of social worker), [w:] Kappl M., Smutek M., Teuhlarova (red.) Etika socialni prace. Hradec Kralove: Wydawnictwo Univerzita Hradec Kralowe, s. 384-393.

Sikorski W. (2010). Komunikacja niewerbalna – definicje, właściwości i rodzaje, [w:] Podstawy komunikacji językowej i jej zaburzenia, (red.) K. Nowak-Wolna, Opole, Agencja Wydawniczo-Reklamowa K&R, s. 64-80.

Sikorski W. (2010). Znaczenie komunikacji paralingwistycznej w pracy nauczyciela, [w:] Wielowymiarowość zarządzania i komunikacji społecznej w szkole, (red.) K. Czerwiński, J. Kubiczek, B. Kutrowska, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 224-235.

Sikorski W. (2010). Kroki mówią, „Charaktery”, nr 10, s.36-39.

Sikorski w. (2010). Trening zachowań niewerbalnych osób po doznanym lewostronnym udarze mózgu, „Psychoterapia”, nr 2(153), s. 69-81.

 

Prowadzone zajęcia

Trening umiejętności terapeutycznych

Socjoterapia

Psychopatologiczne podstawy terapii

Podstawy socjoterapii

Kontraktter

Psychopedagogika rozwoju dziecka.