dr Janusz Nowak

Katedra Metodologii Badań Społecznych i myśli pedagogicznej

kontakt: jnowak@uni.opole.pl

konsultacje : wtorek: 11:30 – 12:15, czwartek: 11:30-12:15

 

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się wokół szeroko pojętej problematyki: doradztwa i poradnictwa zawodowego, organizacji i funkcjonowania szkolnictwa zawodowego, ekonomiki oświaty oraz pedeutologii.

Dorobek naukowy

Wybrane publikacje (2014-2018):

 • Nowak Janusz: Nowa reforma oświaty – szansa czy zagrożenie dla rozwoju szkolnictwa zawodowego?, w: Szkoła – Zawód – Praca, nr 17, 2019, ss. 26-40,  DOI:10.34767/SZP.2019.01.02
 • Nowak Janusz, Kulik-Nowak Dorota*: Analiza wybranych aspektów procesów migracyjnych na rynek pracy w Polsce, w: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, vol. 126, 2018, ss. 151-160, DOI:10.29119/1641-3466.2018.126.11
 • Nowak Janusz: Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole podstawowej, w: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Pedagogika, vol. 27, nr 2, 2018, ss. 217-228, DOI:10.16926/p.2018.27.51
 • Nowak Janusz: Stan i perspektywy rozwoju szkolnictwa zawodowego, w: Edukacja -Technika – Informatyka, nr 4 (26), 2018, ss. 261-267, DOI:10.15584/eto.2018.4.36
 • Nowak Janusz, Pankiv Ludmiła: Zmiany na rynku pracy a efektywność kształcenia w Polsce, w: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, nr 123, 2018, ss. 313-323, DOI:10.29119/1641-3466.2018.123.21
 • Nowak Janusz: Realizacja projektów edukacyjnych sposobem na zwiększenie szans uczniów szkół zawodowych na rynku pracy, w: Edukacja i praca w procesie rozwoju zawodowego / Klementowska Aneta, Pietrulewicz Bogusław (red.), 2017, ISBN 978-83-942313-8-5, ss. 83-94
 • Nowak Janusz: Edukacja zrównoważonego rozwoju wobec wyzwań społeczeństwa XXI wieku, w: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, nr 106, 2017, ss. 81-91, DOI:10.29119/1641-3466.2017.106.6
 • Nowak Janusz: Elektroniczny system przeprowadzania egzaminu zawodowego, w: Edukacja -Technika – Informatyka, nr 3 (21), 2017, ss. 135-142, DOI:10.15584/eti.2017.3.19
 • Nowak Janusz: Kształcenie zawodowe w świetle obowiązujących aktów prawnych, w: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, nr 112, 2017, ss. 273-282, DOI:10.29119/1641-3466.2017.112.23
 • Nowak Janusz: Kwalifikacyjne kursy zawodowe sposobem na zdobycie dodatkowych kwalifikacji przez osoby dorosłe, w: Edukacja -Technika – Informatyka, nr 2 (20), 2017, ss. 140-145, DOI:10.15584/eti.2017.2.17

Konferencje – wykłady za granicą (staże naukowe)

 • Edukacyjne drogi i bezdroża, patronat naukowy Komitet Nauk Pedagogicznych org. Instytut Nauk o Wychowaniu, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Kraków, 5.03.2019.
 • Współczesne wyzwania i perspektywy rynku pracy. Opole, 9.05.2019.
 • XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka. Zabrze, 10.12.2019
 • IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa. Rozwój społeczny wobec wartości. Etyka – Technika – Społeczeństwo. Wisła, 27-29.09.2018

Opieka naukowa nad studentami (okres 2008-2018):

Promotor 7 prac inżynierskich

Członek Rady Programowej kierunku „Edukacja Techniczno – Informatyczna”, do 2019r.

Opiekun studenckich praktyk pedagogicznych

Działalność organizacyjna:

 • Członek Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
 • Członek Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego