dr Kaniok Przemysław

Katedra Pedagogiki Specjalnej

kontakt : kaniokp@uni.opole.pl

konsultacje :

 

Zainteresowania naukowe

Prowadzi badania naukowe skoncentrowane na wsparciu społecznym a jakości życia rodziców dzieci z niepełnosprawnością w wybranych krajach Unii Europejskiej.

Dorobek naukowy

Wybrane publikacje (2014-2018):

 • Kaniok P. E., Brągiel J., Fathers’ marital satisfaction and their involvement with their child with disabilities, [w:] Technology and students with special educational needs. New opportunities and future directions, (red.) A. Shamir, M. Margalit, Routledge, Taylor & Francis Group, New York 2014, s. 395-404. ISBN 9780415714983.
 • Kaniok P. E., Brągiel J., Edukacja integracyjna w percepcji rodziców, [w:] Rodzicielstwo w obliczu niepełnosprawności i zaniedbania. Niepełnosprawność – zaniedbanie – dezorganizacja, J. Brągiel, B. Górnicka (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014, s. 63-75. ISBN 978-83-7395-597-4.
 • Kaniok P. E., Rodzice z niepełnosprawnością. Przegląd wybranych wyników badań zagranicznych, „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”2014, nr 1, s. 66-73. ISSN 1642–1981.
 • Kaniok P. E., Sposoby radzenia sobie z przeżywanym przez rodzinę i dzieci stresem wywołanym na skutek sytuacji kryzysowej, [w:] Współczesne zagrożenia wychowania. Studium z pogranicza pedagogiki i filozofii, J. Spętana (red.), Oficyna Wydawicza “Impuls”, Kraków 2014, 231-240. ISBN 978-83-7850-718-5.
 • Kaniok P. E., Ojcowie w percepcji dzieci w wieku szkolnym w Republice Namibii. Doniesienie z badań, „Seminare. Poszukiwania Naukowe” 2015, t. 36, nr 4, s. 123-134. ISSN 1232-8766.
 • Kaniok P. E., Brągiel J., Parents’ perceptions of integrated education in Poland, „International Journal of Special Education” 2016, no. 2, vol. 31, s. 265-275. ISSN 0827-3383.
 • Kaniok P. E., Czy namibijskie dzieci są zaniedbywane przez ojców? Czynniki społeczno-demograficzne a wizerunek ojca w percepcji dzieci w wieku szkolnym w Republice Namibii, [w:] Zaniedbanie dziecka. Wybrane aspekty zjawiska, B. Górnicka (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, s. 127-138. ISBN 978-83-7395-715-2.
 • Kaniok P. E., Uczestnictwo ojców w przygotowaniach do narodzin dziecka, [w:] Rodzicielstwo w różnych fazach rozwoju, J. Brągiel, B. Górnicka (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2017, s. 127-134. ISBN 978-83-7395-756-5.

Opieka naukowa nad studentami (okres 2008-2018)

Promotor 103 prac licencjackich.

Konferencje – wykłady za granicą (staże naukowe)

 • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Rodzicielstwo i różne jego oblicza, 26-27.09.2017 Kamień Śląski, referat: Samotni ojcowie w percepcji dzieci
 • Rodzicielstwo w różnych etapach rozwoju rodziny, 06.05.2015 Kamień Śląski, referat:  Przygotowanie ojca do udziału w opiece nad dzieckiem

Działalność organizacyjna

 • Członek Rady Wydziału Nauk Społecznych w latach 2016-2020
 • Koordynator Programu Erasmus+ w Instytucie Nauk Pedagogicznych UO