dr hab. Krasnodębska Anna

Katedra Pedagogiki Specjalnej

kontakt : akras@uni.opole.pl

konsultacje :

Zainteresowania naukowe

Prowadzi badania naukowe w zakresie pedagogiki społecznej, socjologii migracji, socjologii edukacji  antropologii. Specjalizuje się w badaniach migracji (zagraniczne migracje kobiet, role rodzinno-zawodowe kobiet migrantek, ich kapitał społeczny, migracyjny, sytuacje adaptacyjne dzieci polskich imigrantów w Norwegii, dzieci imigrantów z Ukrainy w Polsce),  młodzieży – ich preferencji kulturowych i zawodowych. Ważne obszary badawcze to rodzina, małżeństwo, praca.

Dorobek naukowy

Wybrane publikacje (2014-2018):

 • Krasnodębska A., Relacje opolskich migrantek zarobkowych z pracodawcami i rodziną, „Pogranicze. Studia Społeczne” 2014, vol. 24, s. 73-92. ISSN 1230-2392.
 • Krasnodębska A., Znaczenie pracy zawodowej w ocenie migrantów pracujących za granicą. Refleksje z wybranych fragmentów badań dotyczących migracji, „Humanizacja Pracy” 2015, nr 2, s. 163–177. ISSN 1643-7446.
 • Krasnodębska A., Значение образовательных ценностей в контексте будущей профессиональной деятельности по оценке опольских студентов, [w:] ВЫСШАЯ ШКОЛА:ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ, R. Kazarienkow (red.), część I,Rosyjskij Uniwersytet Drużby Narodów, Moskwa 2015, s. 461-467. ISBN 978-5-209-06453-4.
 • Krasnodębska A, Budowanie roli przez migrujące zarobkowo kobiety, [w:]  Społeczeństwo i wojna. Oblicza bezpieczeństwa w XX i XXI wieku, M. Bodziany (red.), Wyższa Szkoła Wojsk Lądowych, Wrocław 2016, s. 369-392. ISBN 978-83-65422-32-3.
 • Krasnodębska, A.  Socjodrama, [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, tom 4, A. Weissbrot-Koziarska, I. Dąbrowska-Jabłońska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, s. 127-129. ISBN 978-83-7395-698-8.
 • Krasnodębska, Psychodrama, [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, tom 4, A. Weissbrot-Koziarska, I. Dąbrowska-Jabłońska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, s. 118-120. ISBN 978-83-7395-698-8.
 • Krasnodębska, Psychoterapia, [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, tom 4, A. Weissbrot-Koziarska, I. Dąbrowska-Jabłońska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, s. 120-123. ISBN 978-83-7395-698-8.
 • Krasnodębska A., Функционирование детей мигрантов в школe, [w:] ВЫСШАЯ ШКОЛА:ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ. Материалы IХ Международной научно-практической конференции, część I, R. Kazarienkow (red.), Rosyjskij Uniwersytet Drużby Narodów, Moskwa 2016, s. 398-407. ISBN 978-5-209-07224-9.
 • Krasnodębska A., Znaczenie wyższego wykształcenia w opinii młodzieży szkolnej i studentów z Opolszczyzny, [w:] Kształcenie i zatrudnienie kadr z wyższym wykształceniem na Śląsku do 2035 roku, R. Rauziński, B. Solga (red.), Państwowy Instytut Śląski, Opole 2016, s. 223-233. ISBN 978-83-7126-323-1.
 • Krasnodębska A., The problem of discrimination  of women within the areas of professional work, [w:] Challenges to social diversity. A map of problems and proposals for “good practices, ed. A. Brismark, A. Hulling, E. J. Konieczna, M. Pogorzelska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, s. 79-92. ISBN 978-83-7395-7110.
 • Krasnodębska A., Dzieci polskich imigrantów w Norwegii. Kwestie adaptacyjne i tożsamościowe„Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 2016 nr 3(161), PAN, s. 283-307. ISSN 2081-4488.
 • Krasnodębska A., Zdybek P., Walczak R., Doświadczanie migracji w opisach polskich migrantów, [w:] Oświata i kultura w wielokulturowym świecie. Wielość perspektyw i doświadczeń, Z. Jasiński, K. Neisch, M. Pogorzelska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2017, s. 147-164. ISBN 978-83-7395-743-5.
 • Sorokowski, P., Randall, A. K., Groyecka, A., Frackowiak, T., Krasnodębska A., Cantarero, K., Hilpert, P., [ i in.]… & Bettache, K., Marital satisfaction, sex, age, marriage duration, religion, number of children, economic status, education, and collectivistic values: Data from 33 countries, „Frontiers in Psychology” 2017, vol . 8, s. 1-7. eISSN 1664-1078.
 • Krasnodębska A. Dążenie ku życiu wartościowemu, godnemu. Budowanie na nowo ról. Z perspektywy doświadczeń kobiet migrujących do pracy za granicę, [w:] Wartości-Edukacja-Przemiany. Inspiracje dla teorii i praktyki społecznej, K. Czykiera, T. Sosnowski, T. Bajkowski (red.), Drukarnia Cyfrowa druk-24h.com.pl, Białystok 2017, s. 94-104, ISBN 978-8365997-02-9.
 • Krasnodębska A., Współczesne zagraniczne migracje rodzin polskich z dziećmi niepełnosprawnymi, [w:] Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań. Teoria i praktyka, H. Chałupczak, M. Lesińska, E. Pogorzała, T. Browarem (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2018, s. 643-661. ISBN978-83-227-9112-7.

 

Opieka naukowa nad studentami (okres 2008-2018)

Promotorka ponad 80 prac magisterskich, 100 prac dyplomowych licencjackich oraz recenzentką 70 prac licencjackich i magisterskich.

Konferencje – wykłady za granicą (staże naukowe)

 • Stypendium naukowe Fundacji Kruppa. Katholishe Universität w Eichstätt. Staż i realizacja własnego projektu pt. „The Model of Contrmporary Man and World in the light of the Future Projects of European Students”,
 • Udział w ponad 80 konferencjach zagranicznych, międzynarodowych i ogólnopolskich. Konferencje zagraniczne Oulu (Finlandia 1995), Louisville (USA 1996), Trento-Bolzano (Italia 1998 r.), Moskwa (2013, 2015 r.), Grodno (2014 r.), Praga (2016 r.), Presov (2016 r.)
 • Kobiece utopie w działaniu. 100 lat praw wyborczych kobiet, 21-22.09.2018 Kraków, referat: Migrujące kobiety i ich role rodzinno-zawodowe.
 • VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Komitetu Badań nad Migracjami PAN – Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań: teoria i praktyka, 14-15.09.2017 Lublin, referat: Sytuacja życiowa dzieci migrantów. Z badań rodzin migracyjnych za granicą z powodu niepełnosprawności dziecka
 • VIII International Scientific and Practical Conference: The Higher School: practice, Challenges, Prospects, 21-22.04. 2016 Moskwa, referat: Функциони рование детей мигрантов в школe

 

Działalność organizacyjna

 • Członek LOSS. Reprezentuje Polskę w międzynarodowej grupie badawczej LOSS (Local Organisations of Social Services), biorąc udział w seminariach, pracach grupy, konferencjach.
 • Członek IOM. Udział w  Krajowej Platformie Współpracy na Rzecz Integracji prowadzonej przez International Organization for Migration (IOM) we współpracy z MSWiA. Biorę udział w spotkaniach i działaniach Platformy.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego- Komisja rewizyjna, Oddział PTS w Opolu.
 • Członek Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Opolskiego (od 2001 r.)
 • Członek Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauki.
 • Członek Polskiej Akademii Nauk (PAN)- Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska (oddział w Katowicach). Uczestniczę w cyklicznych spotkaniach i debatach.
 • Mediatorka sądowa Centrum Mediacji
 • Członek Zarządu Opolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego PTP.
 • Współpraca z międzynarodowym stowarzyszeniem Inter-Disciplinary.Net United Kingom.
 • W latach 1998-2008 członkini komisji rewizyjnej stowarzyszenia edukacji i inicjatyw obywatelskich „Kreator”.
 • W latach 2006-2008 jurorka w konkursie „Piękna Wieś” organizowanym we współpracy z Departamentem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.