dr Neish Karol

Katedra Historii Oświaty i Wychowania oraz Pedagogiki Porównawczej

kontakt : kneish@uni.opole.pl

konsultacje :

no_face