dr Piechnik Borusowska Jolanta

Katedra Metodologii Badań Społecznych i myśli pedagogicznej

kontakt: jolbor@uni.opole.pl

konsultacje :

no_face

 

 

Zainteresowania naukowe

Prowadzi badania naukowe skoncentrowane na dwóch obszarach: socjologia rodziny i edukacji oraz parentyfikacja – odwrócona rola rodzicielska w rodzinie. Uwarunkowania, skala zjawiska, konsekwencje inwersji roli rodzicielskiej. W planach jest utworzenie konsorcjum z Uniwersytetem Szczecińskim (koordynator B. Kromolicka) i aplikacja o grant w Narodowym Centrum Nauki, Opus 10 HS6_9/ id309183 (2015 r.) Tytuł projektu: Oblicza parentyfikacji. Uwarunkowania, rozmiary i konsekwencje inwersji roli rodzicielskiej (doświadczanej w dzieciństwie i aktualnie) z perspektywy młodych dorosłych. Projekt brał udział w finale.

Dorobek naukowy

Wybrane publikacje (2014-2018):

 • Piechnik-Borusowska J., Kapitał społeczny “siwiejącej populacji”, czyli o społecznej waloryzacji starości, [w:] Kędzierzyn-Koźle – 40 lat: priorytety miasta i mieszkańców na początku XXI wieku, E. Nycz (red.), Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2016, s. 34-39. ISBN 978-83-7511-233-7.
 • Żarczyńska-Hyla J., Zdaniuk B., Piechnik-Borusowska J, Kromolicka B.,: Uwarunkowania parentyfikacji doświadczanej w dzieciństwie i okresie dorastania z perspektywy młodych dorosłych, „Rocznik Andragogiczny” 2016, vol. 23, s. 199-215. ISSN 1429-186X. DOI:10.12775/RA.2016.010
 • Żarczyńska-Hyla J., Piechnik-Borusowska J., Dziecko w roli rodzica – pomylone role rodzinne. O parentyfikacji w doniesieniach światowych i polskich, „Wychowanie w Rodzinie”, 2018 (w recenzji)
 • Żarczyńska-Hyla J., Zdaniuk B., Piechnik-Borusowska J., Kromolicka B., Parentification in The Experience of Polish Adolescent Children. The Role of Socio-Demographic Factors And Emotional Consequences For Parentified Youth, „The New Educational Review”, 2019 (w recenzji)

Opieka nad studentami ( okres 2008-2018)

  Pedagogika resocjalizacyjna,

 • Ilość seminarzystów około 50 osób.

Konferencje – wykłady za granicą (staże naukowe):

 • Uczestnictwo w konferencjach naukowych:
 • XX Kędzierzyńsko-Kozielskie Seminarium Naukowe – 14 październik 2015 r.
 • IV Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych, warsztaty Priming w badaniach. Prowadzenie D. Górska, Poznań maj 2015 r.
 • Badania Jakościowe, seminarium, organizator prof. K. Kazimierska, dr K. Waniek, Łódź czerwiec 2016 r.
 • VI Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych, warsztaty na temat Narracje w badaniach biograficznych, prowadzące: J. Golonka-Legut, E. Mazurek, Wrocław czerwiec 2017 r..
 • Temat wystąpienia: „Dziecko w roli rodzica – pomylone role rodzinne. O parentyfikacji w doniesieniach światowych i polskich”, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Wychowanie w rodzinie konteksty historyczne i współczesne, Szklarska Poręba, 24-26 maja 2018 r.
 • VII Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych, Kraków czerwiec 2018.
 •  Udział w międzynarodowej konferencji Impact’18 w Krakowie: trendy technologiczne i wyzwania nowoczesnej gospodarki

Działalność organizacyjna:

 • Audycja w radiu Opole ( red. Granatowska) poświęcona problemom starości luty 2017 r.
 • Opieka naukowa i wykłady dla dwóch UTW (Kluczbork i Kędzierzyn Koźle).
 • Członek PTP, PTS i TRR ( wieloletnia przewodnicząca Zarządu).
 • Wygłoszenie wykładu dla pracowników Instytutu Nauk Pedagogicznych na temat „Oblicza parentyfikacji. Uwarunkowania, skala zjawiska i konsekwencje odwróconej roli rodzicielskiej w doniesieniach badawczych” maj 2018 r..