Dr Renata Matusiak

Katedra Metodologii Badań Społecznych i myśli pedagogicznej

kontakt : renata.matusiak@uni.opole.pl

Konsultacje:

czwartek, godz. 12.30-13.15, pok.305, ul. Oleska 48,
piątek, godz. 7.10-7.55, pok. 305, ul. Oleska 48.

 

Zainteresowania naukowe:

Profilaktyka społeczna, praca w środowisku otwartym, cyberbezpieczeństwo,  uzależnienia. Skupiam się przede wszystkim na zastosowaniu profilaktyki w pracy z  dziećmi i młodzieżą ( w ramach uczestnictwa jako wychowawca w programie wspieranym  przez Ministerstwo Sprawiedliwości dotyczącym pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz jako koordynator kół Caritas Diecezji Sandomierskiej).

 

Dorobek naukowy wybrane pozycje:

 • Matusiak, Ochotnicze Hufce Pracy jako alternatywa dla młodzieży zagrożonej zachowaniami ryzykownymi, [w:] W drodze ku samodzielności społecznej
 • i zawodowej młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy, red. Nycz, W. Poleszak,  Warszawa- Opole 2019, s. 171-182
 • Matusiak, Edukacja medialna we Francji, [w:] Kultura, media, teologia, 2020( 40) nr 1, s. 27-41.
 • Matusiak, Kompetencje i problemy nauczyciela w zakresie nauczania edukacji medialnej, [w] Kognitywistyka i media w edukacji, 2017/2.
 • Matusiak, Edukacja medialna jako forma kształtowania postaw prozdrowotnych i przeciwdziałania uzależnieniu od mediów, [w] Fides et ratio,  4(32)2017, str. 176-184.
 • Matusiak, Pedagogika i edukacja medialna w cyberkulturze, [w] Kultura i Wychowanie, 4(32)2017, str. 147-155.
 • Matusiak, Zagrożenie fonoholizmem uczniów klas gimnazjalnych a rola rodziców w profilaktyce zjawiska, [w] Fides et ratio, nr 1(25)2016, s. 265-273.
 • Matusiak, Gry jako źródło zachowań niepożądanych wśród młodzieży, [w] Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy, nr 4(16), s. 99-110.
 • Matusiak, K. Sigda, Palenie tytoniu w opinii uczniów klas gimnazjalnych jako zachowanie ryzykowne młodzieży, [w] Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin – Seria Pedagogiczna, nr 8, zeszyt 2016, s. 280-290.

 

Redakcja monografii naukowych

 

 • Współczesne konteksty edukacji medialnej, patriotycznej i społecznej, red. K. Sigda, Kozioł, R. Matusiak, wyd. Regis, Lublin 2017.
 • Wybrane dylematy edukacji XX I XXI wieku, red. R. Matusiak, K. Sigda, K. Kozioł, wyd. Regis, Tarnobrzeg-Leżajsk 2017.
 • Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży. Problemy wychowawcze, uzależnienia, (red.) R. Matusiak, K. Sigda, K. Kozioł, wyd. Regis, Tarnów- Lublin 2016..

 

Konferencje:

 1. Matusiak, referat pt. Wolontariat jako element programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, na konf. Wolontariat w służbie bliźniemu- znaczenie edukacyjne, wychowawcze i profilaktyczne, Bojanów 2020.
 2. Matusiak, referat pt. Dydaktyka nauczycieli w zakresie profilaktyki szkolnej na podstawie projektu wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej, na konf. Promocja zdrowia w środowisku szkolnym, Opole 2019.

 

Działalność organizacyjna:

Przewodnicząca komitetu organizacyjnego konferencji naukowej „Wolontariat w służbie bliźniemu- znaczenie edukacyjne, wychowawcze i profilaktyczne” – Bojanów 2020

Realizacja spotkania profilaktycznego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz nauczycieli w zakresie przestępczości i bezpieczeństwa w sieci- 2019.