Dr Zofia Remiszewska

Katedra Teorii Wychowania i Pedagogiki Szkolnej

kontakt:

konsultacje :

 

Zainteresowania naukowe

Prowadzi badania naukowe dotyczące problematyki w zakresie aksjologii oraz sfery publicznej. Specjalizuje się w badaniach młodzieży, głównie jej systemu wartości i poczucia sensu życia,  oraz jej prospołeczności wyrażanej w zadaniach ponadosobistych.

Dorobek naukowy

Wybrane publikacje (2014-2018):

 • Remiszewska Z., Szanse i zagrożenia dla aksjologicznych podstaw życia człowieka, [w:] Życie wartościowe w perspektywie aksjologii pedagogicznej, A. Cudowska (red.), Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2018, s. 37-54. ISBN 978-83-65155-81-8.
 • Remiszewska Z., Metoda klaryfikacji wartości a świat wartości młodzieży akademickiej, „Studia z Teorii Wychowania” 2018, t. 9, nr 3 (24), s. 313-326. ISSN 2083-0998.
 • Remiszewska Z., Prowokowanie do aktywności twórczej dziecka we Wrocławskiej Szkole Przyszłości, „ Studia z Teorii Wychowania” 2018, t. 10 nr 4 (25), s. 192-201. ISSN 2083-0998.
 • Remiszewska Z., Młodzież akademicka i jej świat wartości: komunikat z badań, [w:] Wartości – wychowanie – kształcenie, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.), Edukacja Jutra, vol. 23, Oficyna Wydawnicza “Humanitas”, Sosnowiec 2017, s. 27-39. ISBN 978-83-65682-57-4.
 • Remiszewska Z., Między danym a zadanym – różne konteksty widzenia siebie, [w:] O poszukiwaniu, poznawaniu i tworzeniu samego siebie: perspektywa teoretyczna i empiryczna,M. Krasuska-Bietiuk, M. Jabłonowska, S. Galanciak (red.), Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, vol. 20, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2016, s. 31-38. ISBN 978-83-64953-39-2.
 • Remiszewska Z., Refleksje o poszukiwaniu autorytetu w wychowaniu, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika” 2016, nr 12, s. 53-64. ISSN 1896-4591.
 • Remiszewska Z., Aksjologiczne aspekty wychowania, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” 2016,  vol. 35, nr 1, s. 85-97. ISSN 0137-6136. DOI:10.17951/lrp.2016.35.1.85.
 • Remiszewska Z., Znaczenie edukacji w różnorodnych kontekstach a zadania ponadosobiste młodzieży akademickiej, [w:] Aksjologiczno-kulturowy fundament edukacji jutra, K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.), Oficyna Wydawnicza “Humanitas”, Sosnowiec 2015, s. 59-72. ISBN 9788364788192.
 • Remiszewska Z., Droga satysfakcji “na własną rękę”, [w:] Od uniwersytetu do starości. Aspekty edukacji dorosłych, K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.), Edukacja Jutra, nr 20, Oficyna Wydawnicza “Humanitas”, Sosnowiec 2014, s. 189-202. ISBN 978-83-61991-60-1.
 • Remiszewska Z., Edukacja a strefa publiczna: od autonarracji do zadań ponadosobistych, [w:] Między sferą prywatną a publiczną, M. Czubak-Koch, P. Mikiewicz (red.), Zeszyty Naukowe  Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, nr 18, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław 2014, s. 75-83. ISBN 978-83-62302-72-7.
 • Remiszewska Z., Wychowanie bezstresowe: drogi iluzji, [w:] Wychowanie w szkole: od bezradności ku możliwościom, R. Chałupniak, T. Michalewski, E. Smak (red.), Opolska Biblioteka Teologiczna, vol. 141, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014, s. 87-96. ISBN 978-83-63959-34-7.
 • Remiszewska Z., Zadania ponadosobiste młodych a droga ku eudajmonii, [w:] Molodìžna polìtika: problemi ta perspektivi: zbïrnik naukovih pracʹ, S. Ŝudlo, P. Dlugoš (red.), Molodìžna polìtika: problemi ta perspektivi, vol. 5, Švidkodruk, Drogobič 2014, s. 232-237. ISBN 978-966-97337.

Konferencje – wykłady za granicą (staże naukowe)

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem Gości Zagranicznych „Interdyscyplinarne konteksty współczesnej pedagogiki i psychologii”, 25-26.10.2018 Lublin, referat: Wychowanie w rodzinie i edukacja szkolna a gotowość młodych osób do podejmowania zadań ponadosobistych
 • XXXII Letnia Szkoła Młodych Pedagogów. Kultura szkoły: Czym ona jest? Jak ją badać i o niej pisać?, 17-22.09.2018 Zielona Góra – Łagów Lubuski, referat: Obraz szkoły innej i możliwej
 • XXIII Tatrzańskie Sympozjum Naukowe Edukacja Jutra, 19-21.06.2017. Zakopane, referat: Młodzież akademicka i jej świat wartości. Komunikat z badań
 • XXII Tatrzańskie Sympozjum Naukowe „Edukacja jutra”, 20-22.06.2016 Zakopane, referat: Refleksje o poszukiwaniu autorytetu w wychowaniu
 • [/learn_more

Opieka naukowa nad studentami (okres 2008-2018):

Promotor prac magisterskich. Recenzent prac licencjackich.

Działalność organizacyjna:

Promotor prac magisterskich. Recenzent prac licencjackich.