Dr Lichtenberg – Kokoszka Emilia

Katedra Pedagogiki Specjalnej

kontakt: emilialk@uni.opole.pl

konsultacje :

elk

Zainteresowania naukowe

Prowadzi badania naukowe na pograniczu pedagogiki, psychologii i medycyny. Specjalizuje się w interdyscyplinarnym podejściu do prenatalnego i perinatalnego okresu życia człowieka (pedagogika, psychologia i medycyna prenatalna i perinatalna).

Dorobek naukowy

Wybrane publikacje (2014-2018):

 • Lichtenberg-Kokoszka E., Zanim się urodziłem. Rozwój człowieka w prenatalnym okresie życia – zagadnienia wybrane, Impuls, Kraków 2014. ISBN 978-83-7850-679-9. (ss. 68).
 • Lichtenberg-Kokoszka E., Janiuk E., Kierpal P.  (red.), Prenatalny okres życia człowieka. Zagadnienie interdyscyplinarne, Impuls, Kraków 2014. ISBN 978-83-7850-738-3. (ss. 143).
 • Lichtenberg-Kokoszka E., Humanistyczny wymiar opieki okołoporodowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016. ISBN 978-83-7395-688-9. (ss. 198).
 • Lichtenberg-Kokoszka E., Prace wykonywane z myślą o dziecku i dla dziecka jako forma komunikacji rodziców z poczętym dzieckiem, [w:] Arteterapia w nauce i praktyce. Teoria – rozwój – możliwości, Glińska-Lachowicz A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015, s. 21-27.  ISBN 978-83-7395-652-0.
 • Lichtenberg-Kokoszka E., Jestem – czuję – pamiętam, [w:] Wartość życia a wychowanie w XX rocznicę encykliki Jana Pawła II Evangelium Vitae, Parzyszek M., Opolzda D., Kiereś B.  (red.), Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2015, s. 187-197. ISBN 978-83-62495-738-3.
 • Lichtenberg-Kokoszka E., Rzeźbienie mózgu, [w:] Neuroedukacja. Jak wykorzystać potencjał mózgu w procesie uczenia się, W. Sikorski (red.), Dobra Literatura, Słupska 2015, s. 21-44. ISBN 978-83-65223-26-5.
 • Lichtenberg-Kokoszka E., Poród – wydarzenie życiowo doniosłe, [w:] Rodzina miejscem integralnego rozwoju i wychowania, Opozda D., Opiela M. L., Bis D., Świdrak E. (red.), Wydawnictwo Episteme, Lublin 2015, s. 59-78. ISBN 978-83-62495-77-1.
 • Lichtenberg-Kokoszka E., Rodzina i rodzicielstwo w dobie przemian. W szponach skrajności, [w:] Matrimonio et familiae. Z problematyki małżeństwa i rodziny, P. Landwójtowicz (red.), Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego, Opole 2016, s. 263-276. ISBN 978-83-63950-83-5.
 • Lichtenberg-Kokoszka E., Wpływ alkoholu spożywanego przez przyszłych i obecnych rodziców na zdrowie kolejnych pokoleń, [w:] Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej i położniczej w różnych specjalnościach medycznych. T. 4, Żurawicka D., Zimnowoda M., Widziak R. (red.), Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Opole 2016, s. 21- 28. ISBN 987-83-941154-2-5.
 • Lichtenberg-Kokoszka E., Specyfika funkcjonowania dziecka osieroconego we wczesnym okresie noworodkowym, [w:] Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej i położniczej w różnych specjalnościach medycyny. vol. 6, Siekierka J., Zimnowoda M., Żurawicka D.  (red.), Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Opole 2018, s. 73-79. ISBN 978-83-941154-6-3.
 • Lichtenberg-Kokoszka E., Ojcostwo od poczęcia, [w:] Pedagogika rodziny. Podejście systemowe. Tom 3. Wychowanie do rodziny, Marczewski M., Gawrych R., Opozda D., Sakowicz T., Skrzydlewski P.  (red.), Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku, Gdańsk 2018, s. 693-704. ISBN 978-83-918349-9-2

Konferencje – wykłady za granicą (staże naukowe)

Staże naukowe:

 • 2014 r. – Tarnawski Uniwersytet w Trnavie (pobyty w ramach programu CEEPUS)
 • 2015 r. – Tarnawski Uniwersytet w Trnavie (pobyty w ramach programu CEEPUS)
 • 2018 r. – Tarnawski Uniwersytet w Trnavie (pobyty w ramach programu Erasmus).

Wykłady zagraniczne:

 • Prenatalni pamät’. University of Trnava in Trnava, Filozofocka Fakulta, Katedra etiky a moralnej filozofie (3 marca 2014 r.).
 • Tvarovanie pohlavnej (seksualnej) identity. University of Trnava in Trnava, Filozofocka Fakulta, Katedra etiky a moralnej filozofie (03 marca 2014 r.).
 • Preco cakat?” University of Trnava in Trnava, Filozofocka Fakulta, Katedra etiky a moralnej filozofie (3 marca 2014 r.).
 • Rozdeleni medzi mužom a žeonu. University of Trnava in Trnava, Filozofocka Fakulta, Katedra etiky a moralnej filozofie. (3 marca 2014 r.)
 • Vyvoj plodu v tele matky. University of Trnava in Bratislava, Teologicka fakulta, Katedra rodinnej vychovy (4 marca 2014 r.).
 • Prenatalny život cloveka. University of Trnava in Trnava, Filozofocka Fakulta, Katedra etiky a moralnej filozofie (6 marca 2014 r.).
 • Vyvoj genderovej (seksualnej) identity v prenatalnom obdobi ludskeho života. University of Trnava in Trnava, Filozofocka Fakulta, Katedra etiky a moralnej filozofie (6 marca 2014 r.).
 • Prenatalni pamät’. Priatelia Quo vadis. Občanske združenie, Bratislava (20 marca 2014 r.)
 • Prenatální období života jako základ pro formování genderové identity. Priatelia Quo vadis. Občanske združenie, Bratislava (19 kwietnia 2015 r.).
 • Types of gender identity. University of Trnava in Trnava, Filozofocka Fakulta, Katedra etiky a moralnej filozofie (20 kwietnia 2015 r.).
 • The formation of gender identity. University of Trnava in Trnava, Filozofocka Fakulta, Katedra etiky a moralnej filozofie (20 kwietnia 2015 r.).
 • Disorderv – Symptoms, Treatment. University of Trnava in Trnava, Filozofocka Fakulta, Katedra etiky a moralnej filozofie (20 kwietnia 2015 r.).
 • Prenatal Memory. University of Trnava in Trnava, Filozofocka Fakulta, Katedra etiky a moralnej filozofie (20 kwietnia 2015 r.).
 • Development of the unborn child. University of Trnava in Bratislava, Teologicka fakulta, Katedra rodinnej vychovy (23 kwietnia 2015 r.).
 • The development of the senses. University of Trnava in Bratislava, Teologicka fakulta, Katedra rodinnej vychovy (23 kwietnia 2015 r.).
 • Specific orphanedchildren in context of prenatal memory and epigenetic. University of Trnava in Bratislava, Teologicka fakulta, Katedra rodinnej vychovy (24 kwietnia 2018 r.)
 • Neobvyklý svet počatého dieťaťa a pôvod genderovej identity – cykl 6 wykładów. University of Trnava in Trnava, Filozofocka Fakulta, Katedra etiky a moralnej filozofie (25 kwietnia, 2 i 3 maja 2018 r.)

 

Wybrane konferencje naukowe:

 • Konferencie Freyberghove dni – „Vliv zevního prostředí na psychosociální prenatální a postnatální vývoj dítěte“, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 18-19.05.2018 Česke Budějovice, referat: Specifika fungovani osiřelých dětí v kontextu prenatální paměti a epigenetiky,
 • XIII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe „Wybrane aspekty leczenia i opieki pielęgniarskiej nad chorymi w różnych specjalnościach medycyny”, 08.06.2018 Opole, referat: Specyfika funkcjonowania dziecka osieroconego we wczesnym okresie noworodkowym
 • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Rodzicielstwo i różne jego oblicza, 26-27.09.2017 Kamień Śląski, referat: Rodzicielstwo adopcyjne i zastępcze w kontekście prenatalnego i perinatalnego okresu życia podopiecznych
 • XII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe pt. Wybrane aspekty leczenia i opieki pielęgniarskiej nad chorymi w różnych specjalnościach medycznych, 9.06.2017 Opole, referat: Niezwykły świat poczętego dziecka. Rozważania zainspirowane baśnią „Cesta do svéta” (Droga na świat) Jaroslava Vlčka
 • 36 Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. Psychologia dla zdrowia osoby i społeczeństwa, 21-24.09.2017 Gdańsk, referat: Dobrostan psychiczny jako czynnik wpływający na przebieg porodu
 • Konferencja szkoleniowa organizowana przez Ogólnopolską Sekcję Ginekologiczno-Położniczą oraz Uniwersytet Szczeciński, 07–09.10.2016 Szczecin, referat: Poród domowy – fanaberia szaleńców czy powrót do normalności

Działalność organizacyjna:

 • 2018 r.- Zastępca Dyrektora ds. Kształcenia Pedagogów
 • Przewodniczący zespołu ds. Opracowania Planów Studiów na Kierunku Pedagogika
 • Aktywny udział (opracowanie propozycji rozwiązań organizacyjno-merytorycznych) w ramach prac nad programem III pakietu Specjalnej Strefy Demograficznej –Opieka żłobkowo-przedszkolna, Zarząd Województwa Opolskiego. Opole, 22 stycznia 2014 r.
 • Udział w spotkaniu roboczym w ramach projektu Dobre praktyki położnicze. Bezpieczna ciążai bezpieczny poród organizowanych przez Urząd Wojewódzki w Opolu. Opole, 29 maja 2014 r.
 • Przygotowywanie i opracowanie Programu Indywidualizacji Opieki Okołoporodowej we współpracy z Zarządem Województwa Opolskiego.

Opieka naukowa nad studentami (okres 2008-2018)

Od 2009 r. (wg APD) promotor 1 pracy magisterskiej i 41prac licencjackich. Obecnie sprawuje opiekę nad 16 seminarzystami (mgr) oraz 13 licencjatami. Opieka nad Interdyscyplinarnym Kołem Naukowym Pedagogiki, Psychologii i Medycyny Prenatalnej i Perinatalnej (od 2018). Od 2008 roku pełniła funkcję opiekuna roku na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.