Kierunki studiów

kierunki_inp

 

Studia stacjonarne I stopnia

 • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyka społeczną
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapeutyczna
 • Pedagogika pracy z poradnictwem i bezpieczeństwem pracy
 • Praca socjalna
 • Kształcenie Wczesnoszkolne z Wychowaniem Przedszkolnym
 • Pedagogika Małego Dziecka z Wychowaniem Przedszkolnym
 • Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Edukacją Artystyczną
 • Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Językiem Obcym

Studia stacjonarne II stopnia

 • Pedagogika kulturalno-oświatowa
 • Pedagogika – planowanie i zarządzanie edukacją
 • Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Praca Socjalna
 • Kształcenie Wczesnoszkolne z Wychowaniem Przedszkolnym
 • Terapia Dzieci i Młodzieży z Trudnościami w Uczeniu i Zachowaniu
 • Pedagogika Medialna z Edukacją Artystyczną
 • Edukacja Elementarna z Terapią Pedagogiczną

Studia niestacjonarne I stopnia

 • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyka społeczną
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapeutyczna
 • Praca socjalna
 • Kształcenie Wczesnoszkolne z Wychowaniem Przedszkolnym

Studia niestacjonarne II stopnia

 • Pedagogika – planowanie i zarządzanie edukacją
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapeutyczna
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Praca Socjalna
 • Kształcenie Wczesnoszkolne z Wychowaniem Przedszkolnym
 • Pedagogika Małego Dziecka z Wychowaniem Przedszkolnym
 • Edukacja Elementarna z Językiem Obcym
 • Edukacja Elementarna z Terapią Pedagogiczną