Koordynatorzy kierunków Instytutu Nauk Pedagogicznych

dr Agnieszka Włoch

Koordynator kierunku: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Godziny konsultacji:

Czwartek 12:15-13:00 (p. 130 Dziekanat WNS tel. 77 452 74 03)
e-mail: awloch@uni.opole.pl

dr Beata Górnicka

Koordynator kierunku: Pedagogika

Godziny konsultacji:
Czwartek 10:30-11:15 (p. 130 Dziekanat WNS tel. 77 452 74 03)

e-mail: bgornicka@uni.opole.pl

 

dr hab. Irena Mudrecka, prof. UO

Koordynator kierunku: Pedagogika specjalna

Godziny konsultacji:

Środa 14:00-14:45 (p. 130, Dziekanat WNS tel. 77 452 74 03)

e-mail: irmud@uni.opole.pl

 

dr hab. Iwona Dąbrowska-Jabłońska, prof. UO

Koordynator kierunku: Praca socjalna

Godziny konsultacji:

Czwartek 10:00-11:00 (p. 130 Dziekanat WNS tel. 774527403 )
e-mail: idobra@uni.opole.pl

 

 

mgr Marcin Deutschmann

Koordynator kierunków

  • Socjologia
  • Intercultural Communication

Godziny konsultacji:
Czwartek 10:00-10:45 (p. 130, Dziekanat WNS tel. 774527403)
e-mail: mdeutschmann@uni.opole.pl

 

dr Magdalena Piejko-Płonka

Koordynator kierunku:

  • Design i komunikacja społeczna

Godziny konsultacji:
Wtorek  08:45-09: 30 (p. 130, Dziekanat WNS tel. 774527403)
e-mail: piejko@uni.opole.pl