Koordynatorzy kierunków Instytutu Nauk Pedagogicznych

Dr Agnieszka Włoch

Koordynator kierunku: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Godziny konsultacji:
Środa 11:15-12:00 (p. 130 Dziekanat WNS tel. 77 452 74 03)
Czwartek 13:30-14:15 – on line

e-mail: awloch@uni.opole.pl 

Dr Beata Górnicka

Koordynator kierunku: Pedagogika

Godziny konsultacji:
Czwartek 12:00-13:00 (p. 130 Dziekanat WNS  tel. 77 452 74 03)
Poniedziałek 16:00-17:00 – on line

e-mail: bgornicka@uni.opole.pl

Dr hab. Irena Mudrecka, prof. UO

Koordynator kierunku: Pedagogika specjalna

Godziny konsultacji:
Poniedziałek  14:00-14:45 (p. 303, Instytut INP tel. 77 452 74 03)
Czwartek 10:00-10:45 – on line

e-mail: irmud@uni.opole.pl

Dr hab. Iwona Dąbrowska-Jabłońska, prof. UO

Koordynator kierunku: Praca socjalna

Godziny konsultacji:
Czwartek 12:00– 13:00 (p. 130 Dziekanat WNS tel. 77 452 74 03 )
Wtorek 14:00-14:45– on line

 

Dr Iwona Sobieraj

Koordynator kierunków:

  • Socjologia
  • Design i komunikacja społeczne

Godziny konsultacji:
Czwartek 13:00-13:45 (p. 130, Dziekanat WNS tel. 77 452 74 03)
Wtorek 13:15-14:00- on line

e-mail: isobieraj@uni.opole.pl