Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym, niestacjonarne 2-stopnia