mgr Halina Nicieja

Katedra Teorii Wychowania i Pedagogiki Szkolnej

kontakt :

konsultacje:

no_face

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe skoncentrowane są wokół zagadnień edukacji wczesnoszkolnej, głównie metodyki edukacji matematycznej

Dorobek naukowy

Wybrane publikacje (2014-2018):

  • Redakcja oraz dobór i opis zdjęć serii wydawniczej (12 tomów) „Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych” autorstwa Stanisława Niciei, Wydawnictwo MS:
  • 2015 r.: tom V– Sambor-Rudki-Beńkowa Wisznia-Bitków-Delatyn-Rzeczpospolita                   Rafajłowska; tom VI – Stryj-Kuty-Kniaże-Baniłów-Rybno-Załucze
  • 2016 r.: tom VII – Drohobycz-Turka-Sławsko-Majdan-Schodnica; tom VIII – Łuck-Przebraże-Kołki-Kiwerce-Hołoby-Zofiówka-Wygadanka,
  • 2017 r.:  tom IX Krzemieniec-Kisielin-Śniatyn-Pików-Załucze-Marynki-Aleksandrówka; tom X – Złoczów-Zadwórze-Kozaki-Gańczary-Łanowce-Zasmyki,
  • 2018 r.:  tom XI  – Pińsk-Dereszewicze-Mołodów i Porzecze-Perkowicze-Międzyrzecz Korecki; Tom XII – Zbaraż-Olesko-Podhorce-Koropiec

Opieka naukowa nad studentami (okres 2008-2018)

  • Prowadzenie praktyk zawodowych w placówkach przedszkolnych

Konferencje – wykłady za granicą (staże naukowe)

Działalność organizacyjna:

  • Członek Uniwersyteckiego Stowarzyszenia na Rzecz Ratowania Zabytków Śląska Opolskiego
  • Asystentka realizatora w ekipie TVP podczas kręcenia filmów dokumentalno-historycznych (od 6 lat, w roku 2018: 3-10 września, Ukraina, udział w realizacji dla TVP Polonia filmu pt. „Trzy mosty: Zaleszczyki, Kuty, Śniatyn)
  • Organizacja i obsługa medialna spotkań autorskich prof. Stanisława Niciei w kraju i za granicą (w latach 2015-2018 ponad 50 takich spotkań)