mgr Kania Sławomir

Katedra Nauk Socjologicznych i Pracy Socjalnej

kontakt:

konsultacje :

 

Zainteresowania naukowe

Prowadzi badania naukowe na pograniczu pedagogiki społecznej, resocjalizacji i pracy socjalnej. Specjalizuję się w badaniach z zakresu zachowań prospołecznych i zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, diagnozy problemów społecznych, efektywności profilaktyki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem

Dorobek naukowy

Wybrane publikacje (2014-2018):

 • Kowalski M., Śliwa S., Kania S., (red.), Profilaktyka społeczna – edukacja – zdrowie, Twórcze wiązanie teorii i praktyki, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2018. ISBN 978-83-7842-343-0.
 • Bernatova R., Kania S., Śliwa S., (red.), Edukacja na rozdrożu: Dzieciństwo szans i zagrożeń,  Cz. 3 Dzieciństwo szans i zagrożeń, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2016. ISBN 978-83-62683-77-2
 • Duczmal W., Kania S.,  Śliwa S., (red.),  Partnerstwo dla rozwoju ekonomii społecznej, Wyd. I, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2014. ISBN 978-83-62683-59-8.
 • Kania S., Authority and values in the process of creating a school culture – guidelines for the positive prevention of risk behavior, [w:] Family Tasks –Help – Support: Selected Aspects, M. Przybysz-Zaremba, W. Ziarek (red.), Vilnius 2018, s. 233-248.
 • Kania S., Mediation and their use in solving values conflicts in the family, [w:] Mediation and probation and mediation service in Slovakia, Czech Republic and other countries,  P. Jusko, P. Papsp (red.), G&D Publishing, London 2016, s. 109-120.
 • Kania S., Digital school and the development of emotional and social competence of students aspects – neuropedagogic and social-pedagogic aspects, [w:] СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ, Бердянськ – 2015, s. 262-273.
 • Szarzała D., Jędrzejko M. Z., Kania S., Kasprzak K., Przyczyny zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, [w:] M. Z. Jędrzejko, R. B. Sieroń (red.), Raport z badań Zachowania ryzykowne nastolatków: Nowa jakość ryzyka –Ryzyka wielowymiarowe- Ujęcie socjopedagogiczne, Warszaw-Malinówek 2016, s. 59-80.
 • Kania S., Jędrzejko Z. M., Pułapki cyfrowego dzieciństwa – zagrożenia subkulturami cyfrowymi, [w:] S. Bębas, M. Z. Jędrzejko, A. Szwedzik, A. Taper (red.), Raport z badań  Cyfrowe dzieci: Zjawisko Uwarunkowania Kluczowe Problemy – Ujęcie socjopedagogiczne, Warszawa-Milanówek 2017, Oficyna wydawnicza ASPRa-JR, s. 171-176.
 • Kania S., Uczeń scyfryzowany – zagrożenia i ich profilaktyka pedagogiczna, [w:] Edukacja i/a mózg Mózg i/a edukacja, M. Kowalski, I. Koszyk, S. Śliwa (red.), Impuls, Kraków 2016.
 • Kania S., Miejsce zachowań prospołecznych w profilaktyce pedagogicznej. „Ogrody Nauk i Sztuk” 2017, nr 7, s. 92-101. ISSN 2084-1426.
 • Kania, S., Nowe zachowania ryzykowne młodzieży – charakterystyka i tendencje rozwoju, „Ogrody Nauk i Sztuk” 2017, nr 7, s. 373-382. ISSN 2084-1426.
 • Kania, S., Analiza transakcyjna w budowaniu klimatu szkoły – w poszukiwaniu pozytywnej profilaktyki zachowań ryzykownych, „Edukacyjna Analiza Transakcyjna” 2016,  nr 5, s. 111–121. ISSN 2299-7466
 • Kania S., Profilaktyka ukierunkowana na rekonstrukcję indywidualnego systemu wartości – perspektywa pedagogiczna, „Ogrody Nauk i Sztuk” 2016, nr 6, s. 270-277. ISSN 2084-1426.
 • Kania S., Znaczenie czynników poznawczych w profilaktyce pedagogicznej: Profilaktyka pozytywna zachowań ryzykownych, „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” 2016, nr 2, s. 61-71. ISSN 2353-7140.

Konferencje – wykłady za granicą (staże naukowe)

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rekonstrukcje kultury i edukacji., Dynamika selekcji i socjalizacji w perspektywie porównawczej”, 17-18.01.2018 Poznań, referat(współautorstwo) Kultura, szkoła a zachowania ryzykowne

Opieka naukowa nad studentami (okres 2008-2018):

Opiekun roku (od 2018) Praca socjalna II stopnia Niestacjonarne

Działalność organizacyjna:

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Wydział Ekonomiczno-Pedagogiczny, I Ogólnopolska Konferencji z cyklu „Systemy i modele profilaktyki społecznej” pn. Profilaktyka systemowa w szkole i społeczności lokalnej, Opole, 2 czerwca 2017 – Organizator
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Wydział Pedagogiczny, Konferencji popularno-naukowa „Od niepełnosprawności do aktywności” Opole, 25 listopada 2014 roku– Organizator
 • Współorganizator konferencji PLASTYCZNOŚĆ MÓZGU W TERAPII, REHABILITACJI I EDUKACJI, Opole 19-20 maja 2015 r
 • Od 2017 r. – Wiceprezes Fundacji INTRA  – Organizacja działań z zakresu profilaktyki społecznej

Udział w programach badawczo-naukowych:

 • „Młodzi naukowcy ku przyszłości” – Nr projektu: 01/MRPK/2013/2014. Patronat: Międzynarodowa Rada Pedagogów Katolickich.
 • „Nauka drogą ku przyszłości” – Nr projektu: 01/MRPK/IPK/2014/2015. Patronat: Międzynarodowa Rada Pedagogów Katolickich.