mgr Marian Wojewoda

Katedra Teorii Wychowania i Pedagogiki Szkolnej

kontakt :

konsultacje:

no_face

Zainteresowania naukowe

Prowadzi badania naukowe dotyczące edukacji plastycznej oraz wykorzystania plastyki

w terapii pedagogicznej.

Dorobek naukowy

Opieka naukowa nad studentami (okres 2008-2018)

  • opiekun roku Edukacji Kreatywnej z Medialną (licencjat i SUM, studia stacjonarne): 2009 r.-2014 r.
  • opiekun roku Pedagogiki Medialnej z Edukacją Artystyczną (SUM, stacjonarne): 2015 r.-2017 r.
  • opiekun roku Kształcenia Wczesnoszkolnego z Wychowaniem Przedszkolnym (SUM, niestacjonarne): 2017 r. – 2019 r.

Konferencje – wykłady za granicą (staże naukowe)

Działalność organizacyjna:

  • Układanie harmonogramu zajęć studiów niestacjonarnych na wszystkie semestry w latach 1994 – 2019.
  • Wykonanie 22 woluminów kroniki Uniwersytetu Opolskiego za lata 1996 – 2018.
  • Członek Związku Polskich Artystów Plastyków – Polska Sztuka Użytkowa (2012 -2018 r.)
  • Członek Komisji Rewizyjnej ZPAP-PSU Okręg Opole
  • Członek (od 2018 r. – wiceprzewodniczący) Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Poczdamu” w Opolu.