Mgr Paweł Cieśla

Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej

Zakład Metodologii i Badań Edukacyjno-Kulturowych

Kontakt: pawel.ciesla@uni.opole.pl

 

konsultacje :

Zainteresowania naukowe

Główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień pedagogiki pracy, kreowania wizerunku w oświacie, analizy wspomnień uczniowskich, implikacji teorii kolejności narodzin oraz funkcjonowania studenckiego ruchu naukowego

Dorobek naukowy

Cieśla P., Wybrane zagadnienia BHP w środowisku pracy pracownika socjalnego, ,,Empowerment. Kwartalnik Pracowników Socjalnych Śląska Opolskiego ’’2015, nr 3(17), s. 4-7. ISSN 2083-5396.

Cieśla P., Dylematy kreowania wizerunku szkoły w kontekście reformy systemu edukacji, ,,Kwartalnik Edukacyjny” 2017, nr 4(91), s. 15-27. ISSN 1230-7556.

Wybrane konferencje (udział czynny)

Cieśla P., Referat: Kolejność narodzin a wybory edukacyjno-zawodowe, Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.  „Wewnętrzne reformy w szkołach i edukacji nauczycieli z niemiecko-polskiej perspektywy”. Opole 10-12 listopada 2016 r.

Cieśla P., (współautorstwo), Referat: Christliche Jugendbewegungen im 20. Jahrhundert – Wirkungen der Reformation auf kulturelle Veränderungen, Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Reformation & Bildung. Historische und pädagogische Facetten, Rochow-Museum Reckahn (Potsdam), 23-25 November 2017 r.

Cieśla P., (współautorstwo), Referat: Sesja. Student czy Studenciak? Badania Naukowe Pedagogów, Konferencja Kół Naukowych „Science Slam”, Opole 27 marca 2018 r.

Cieśla P. (współautorstwo), Referat: Stan badań nad szkolnictwem niepublicznym w Polsce, Międzynarodowe Seminarium Naukowe nt. „Edukacja publiczna i niepubliczna z perspektywy niemiecko-polskiej”, Opole 15-17 listopada 2018 r.

Prowadzone zajęcia

Kreowanie wizerunku i promocja placówek oświatowych

Kultura bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży

Pedeutologia

Systemy edukacyjne

Wartości i normy etyczne w edukacji