mgr Wiendlocha Marek

Katedra Metodologii Badań Społecznych i myśli pedagogicznej

kontakt : mwiendlocha@uni.opole.pl

konsultacje :

wiendlocha

Zainteresowania naukowe

Prowadzi badania naukowe skoncentrowane wokół zagadnień pedagogika kulturalno-oświatowej, animacji społeczno-kulturalnej, doskonalenia zawodowego pracowników kultury, funkcjonowania instytucji kulturalno-oświatowych, animacji zespołów zadaniowych oraz kwestii studenckiego ruchu naukowego. Obecnie realizuje dwa projekty badawcze, mianowicie: „Badania organizacji i funkcjonowania placówek kulturalno-oświatowych w Polsce i Niemczech” oraz „Lehrerbildungsforschung in deutsch-polnischer Perspektive”.

Dorobek naukowy

Wybrane publikacje (2014-2018):

 • Wiendlocha M., Nowacka L. Nycz E., Doskonalenie pracy instytucji kultury w Euroregionie Silesia, Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o., Racibórz 2014, ISBN 978-83-7511-207-8. (ss. 149).
 • Wiendlocha M., Nowacka L. Nycz E., Zdokonalovani prace kulturalnych instytuci v Euroregionu Silesia, Wydawnictwo Śląski Sp. z o.o., Racibórz 2014. ISBN 978-83-7511-207-8.(ss. 149).
 • Wiendlocha M., Cieśla P., Karcz-Taranowicz E., Wyjątkowość zapisana w przeszłości – wizerunek wyjątkowego nauczyciela we wspomnieniach, [w:] Monografia. Wyzwania edukacyjne w kontekście cywilizacyjnych zmian – ujęcie holistyczne, F. Andruszkiewicz, O. Chyżna (red.), Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża w Opolu, Opole 2018, s. 25-35. ISBN 978-83-7342-646-7.
 • Wiendlocha M., Nycz E., Cieśla P., Działalność placówek kulturalno-oświatowych w kontekście glokalnych zmian społecznych, [w:] Monografia. Wyzwania edukacyjne w kontekście cywilizacyjnych zmian – ujęcie holistyczne, F. Andruszkiewicz, O. Chyżna (red.), Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża w Opolu, Opole 2018, s. 79-87. ISBN 978-83-7342-646-7.
 • Wiendlocha M., Nycz E., Kącki A., Uniwersyteckie kształcenie pracowników i animatorów kultury w Instytucie Nauk Pedagogicznych UO, [w:] Kultura, animacja, zmiana społeczna, K. Nowak-Wolna, E. Nycz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 155-170. ISBN 9788373955424.
 • Wiendlocha M., Animacja zespołów zadaniowych – wstępna analiza zagadnienia, [w:] Kultura, animacja, zmiana społeczna, K. Nowak-Wolna, E. Nycz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 141-154. ISBN 9788373955424.
 • Wiendlocha M., Zaremba Jan Kazimierz (1906-1983), [w:] Leksykon Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej. T. 2, Z, Jasiński, B. Cimała (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 461-461. ISBN 9788373955899.
 • Wiendlocha M., Zielina Jan (1907-1979), [w:] Leksykon Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej. T. 2, Z, Jasiński, B. Cimała (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 468-469. ISBN 9788373955899.
 • Wiendlocha M., Nie czynem, nie głosem , a sercem – Rola wartości w zawodzie animatora kultury, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika = Pedagogy” 2018, vol. 16, s. 65-76. ISSN 1896-4591.
 • Wiendlocha M., Cieśla P., Pokaże Wam, co robi Mój Tato, [w:] Indeks. Pismo Uniwersytetu Opolskiego, 2017, nr 9-10(173-174), s. 129-130. ISSN 1427–7506.
 • Wiendlocha M., The position of social and professional of Cultural Workers employees on the border Poland and Czech Republic, [w:] Socialia 2014. Aktuálne problémy prevencie sociálnopatologických javnov a jej profesionalizácie, J. Hroncová (red.), Banská Bystrica 2014, s. 326-332. ISBN 978-80-557-0808-9.

 

Opieka nad studentami ( okres 2008-2018)

  Pedagogika resocjalizacyjna,

 • Opiekun sekcji animatorów kultury działającej w Kole Naukowym Pedagogów – od 2015 r.
 • Tutor I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Pedagogika – planowanie i zarządzanie w edukacji (rocznik 2018-2020).
 • Tutor I roku studiów niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Pedagogika – edukacja elementarna z terapią pedagogiczną  (rocznik 2018-2020).
 • Tutor I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Praca socjalna (rocznik 2018-2021).

Konferencje – wykłady za granicą (staże naukowe):

Udział czynny w konferencjach naukowych:

 • Wiendlocha M., Witczak T., referat: „Die Vor- und Nachteile öffentlicher und privater Schulen in Polen”, Międzynarodowe Seminarium Naukowe nt.: „Edukacja publiczna i niepubliczna z perspektywy niemiecko-polskiej”, Opole 15-17.11.2018
 • Wiendlocha M., referat: „Nie czynem, nie głosem a sercem – rola wartości w zawodzie animatora kultury”, XXIV Tatrzańskie Sympozjum Naukowe Edukacja Jutra, Zakopane 17-20.06.2018.
 • Wiendlocha M., referat: Społeczna i medialna rola kreowania wizerunku placówki oświatowej niezbędnym atrybutem jej funkcjonowania w perspektywie edukacji jutra, Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Synergizm działań społecznych i edukacyjnych, Kraków 27-28.09.2017.
 • Wiendlocha M., Cieśla P., referat: Christliche Jugendbewegungen im 20. Jahrhundert – Wirkungen der Reformation auf kulturelle Veränderungen, Reformation&Bildung. Historische und pedagogische Facetten, Poczdam 23-25.11.2017
 • Wiendlocha M., Referat: „Współpraca polskich uniwersytetów z zagranicą po roku 1990”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Autonomia i zróżnicowanie uniwersytetów”. Opole, 23-25.10.2014 r.
 • Wiendlocha M., referat: „The position of social and professional of cultural workers employees on the border Poland and Czech Repablic”,  Aktuálne problémy prevencie sociálnopatologických javov a jej profesionalizácie, Bańska Bystrzyca, 15-17.10.2014 r. (Słowacja).
 • Wiendlocha M., referat: Die Sekundarschule (Gymnasium) als neue Schulform im polnischen Schulsystem”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Dimensionen des Schulreformprozesses in Deutschland und Polen im 20. Jahrhundert”, Potsdam 17-19.10.2013 r.

 

Wykłady za granicą:

 • Wiendlocha M.,  Wykład: Die Rolle der Werte im Beruf der Kulturarbeiter (Universität Potsdam).  Poczdam, 07.12.2018 r.
 • Wiendlocha M.,  Wykład: Organisation und Aktivität die Kulturinstitutionen in Polen und Deutschland. Ein Vergleichstudium (Universität Potsdam).  Poczdam, 16.12.2017 r..
 • Staże naukowe:
 • Staż naukowy w Katedrze Historii Oświaty i Wychowania Uniwersytetu Poczdamskiego (Universität Potsdam). Potsdam, 12.2018 r., (Niemcy).
 • Staż dydaktyczno-naukowy w Katedrze Historii Oświaty i Wychowania Uniwersytetu Poczdamskiego (Universität Potsdam). Potsdam, 12.2017 r. (Niemcy).
 • Staż naukowy w Państwowej Bibliotece w Berlinie (Staatsbibliothek zu Berlin). Berlin, 12.2017 r. (Niemcy).
 • Staż dydaktyczno-naukowy w Katedrze Historii Oświaty i Wychowania Uniwersytetu Poczdamskiego (Universität Potsdam). Potsdam, 02.2017 r. (Niemcy).
 • Staż naukowy w Rochow-Museum und Schulmuseum Reckahn. Reckahn, 02.2017 r. (Niemcy).
 • Staż dydaktyczno-naukowy w Katedrze Historii Oświaty i Wychowania Uniwersytetu Poczdamskiego (Universität Potsdam). Potsdam, 11.2016 r. (Niemcy).

Udział w konferencjach naukowych:

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Aktualni problemy praw ljudini jaka perebywajet w konflikti zi zakonom, kriz prizmuprawowych” reform, 01-05.12.2016, Kijów, Ukraina.
 • Międzynarodowa Arteterapeutyczna Konferencja Naukowo – Praktyczna „Przestrzeń Art.-terapii – wyzwania współczesności”, 11-12.01.2017 Uniwersytet Łomonosowa i Ukraińskie Stowarzyszenie Arteterapeutów, Kijów, Ukraina.
 • Międzynarodowa Międzydyscyplinarna Konferencja Naukowo – Praktyczna „Przestrzeń Art.-terapii: integracja twórcza oraz transformacja w dobie  ulotnej secesji 16-18.02.2018r., Uniwersytet Katolicki i Ukraińskie Stowarzyszenie Arteterapeutów, Lwów, Ukraina.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Cyberprzestrzeń i cyberprzemoc – zachowania ryzykowne, zagrożenia i możliwości”, 24-25.05.2018, Uniwersytet Mateya Bela, Banska Bystrzyca, Słowacja.

Działalność organizacyjna:

 • od 2010 r. – członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego – oddział Opole
 • od 2012 r. – członek Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego
 • od 2012 r. –  członek Rady Programowej Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego.
 • od 2018 r. – Kierownik Zespołu do spraw harmonogramów zajęć dla studentów Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego
 • Koordynator Młodzieżowej Akademii Pedagogicznej w Instytucie Nauk Pedagogicznych (2014-2019 r.)
 • Współorganizator wizyt uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Instytucie Nauk Pedagogicznych (od 2017 r.)
 • Współorganizator popularyzacji działalności naukowo-badawczej i animacyjnej nauk pedagogicznych w trakcie Opolskich Festiwali Nauki (od 2016 r.)
 • Członek komitetu organizacyjnego Międzynarodowych Konferencji Naukowych: „Edukacja publiczna i niepubliczna z perspektywy niemiecko-polskiej”. Opole, 15-17.11.2018 r.; „Reformation & Bildung. Historische und pedagogische Facetten”, Potsdam 23-25.11.2017 r.; „Wewnętrzne reformy w szkołach i edukacji nauczycieli z niemiecko-polskiej perspektywy”. Opole, 19-25.11.2016 r.; „Auf dem Weg zur inklusiven Schule – Zeithistorische Erfahrungen und aktuelle Herausforderungen in deutsch – polnischer Perspektive“. Potsdam, 14–16.10.2015 r.)
 • Nagroda Quality Rektora Uniwersytetu Opolskiego prof. Marka Masnyka (2017).
 • Zespołowa nagroda Rektora Uniwersytetu Opolskiego za profesjonalizm i wzorową pracę w roku akademickim 2016/2017.