Opiekunowie I ROKU

Wszyscy studenci (każdego roku) mogą liczyć na ciągłe bezpośrednie wsparcie pracowników pełniących rolę opiekuna roku. Starosta roku lub indywidualnie każdy student może zwrócić się bezpośrednio do niego we wszystkich sprawach wymagających pomocy i wsparcia.

Wykaz opiekunów:

STUDIA STACJONARNE:

Studia I stopnia:

I rok:

Pedagogika –  dr Patrycja Kaszubska-Dziergas

II rok:

Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną – dr Ewa Dubiel

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną – dr Patrycja Kaszubska-Dziergas

III rok:

Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną – dr Anna Glińska-Lachowicz

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną – dr Patrycja Kaszubska-Dziergas

Studia II stopnia:

I rok:

Pedagogika – dr Ewa Dubiel

II rok:

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną – dr Agnieszka Franczyk

Pedagogika resocjalizacyjna – dr Mariusz Snopek

Pedagogika planowanie i zarządzanie w edukacji – mgr Marek Wiendlocha

I rok:

Pedagogika – dr Patrycja Kaszubska-Dziergas

Studia II stopnia:

I rok:       Pedagogika – dr Ewa Dubiel

II rok:      Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną – dr Patrycja Kaszubska-Dziergas