Opiekunowie I ROKU od 2018/2019 r.

 

Wykaz

Opiekunów lat pierwszych studiów I  i II stopnia

Rok akademicki 2018/2019

 

  1. Studia stacjonarne:
Kierunek/specjalność

I stopnia

Opiekun Kierunek/specjalność

II stopnia

Opiekun
 

I pedagogika resocjalizacyjna
z profilaktyką społeczną

 

 

Dr Ewa Dubiel

 

I pedagogika resocjalizacyjna

 

 

dr katrzyna Jarosz

 

I pedagogika

opiekuńczo – wychowawcza
i terapeutyczna

 

 

mgr Patrycja kaszubska

 

-Dziergas

 

I pedagogika

opiekuńczo – wychowawcza

 

 

Dr Agnieszka Franczyk

I Pedagogika

specjalna

dr beata górnicka
Pedagogika -Zarządzanie w Edukacji  

Asystent

 

I Praca socjalna

 

 

mgr marek Wiendlocha

 

I Praca socjalna

 

 

Dr Joanna Janik

 

  1. Studia niestacjonarne:
Kierunek/specjalność

I stopnia

Opiekun Kierunek/specjalność

II stopnia

Opiekun
 

 

 

I pedagogika resocjalizacyjna

 

 

Dr Anna Glińska-Lachowicz

 

 

 

I pedagogika

opiekuńczo – wychowawcza

 

 

dr katrzyna Jarosz

I Pedagogika

specjalna

dr Przemysła Kaniok
 

I Praca socjalna

 

 

mgr marek Wiendlocha

 

I Praca socjalna

 

 

Dr Joanna Janik