Opiekunowie I ROKU

Wszyscy studenci (każdego roku) mogą liczyć na ciągłe bezpośrednie wsparcie pracowników pełniących rolę opiekuna roku. Starosta roku lub indywidualnie każdy student może zwrócić się bezpośrednio do niego we wszystkich sprawach wymagających pomocy i wsparcia.

Wykaz opiekunów na rok akademicki 2020/2021

STUDIA STACJONARNE:

Studia I stopnia:

I rok:

Pedagogika – mgr Paweł Cieśla
Praca socjalna – mgr Agnieszka Bąkowska
Socjologia – dr Marek Korzeniowski

II rok:

Pedagogika –  dr Patrycja Kaszubska-Dziergas

III rok:

Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną – dr Ewa Dubiel

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną – dr Patrycja Kaszubska-Dziergas

Studia II stopnia:

I rok:

Pedagogika – dr Ewa Dubiel
Praca socjalna – dr Joanna Janik-Komar
Socjologia – dr Elżbieta Nieroba
Design i komunikacja społeczna – dr Kamila Biskupska

II rok:

Pedagogika – dr Ewa Dubiel

Studia jednolite magisterskie:

I rok:

Pedagogika specjalna – dr Przemysław Kaniok

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – mgr Adam Konopnicki

STUDIA NIESTACJONARNE:

Studia I stopnia:

I rok:

Pedagogika – dr Agnieszka Franczyk
Praca socjalna – mgr Agnieszka Bąkowska

II rok:

Pedagogika – dr Patrycja Kaszubska-Dziergas

Studia II stopnia:

I rok:

Pedagogika – dr Mariusz Snopek
Praca socjalna – dr Joanna Janik-Komar

II rok:

Pedagogika – dr Ewa Dubiel

Studia jednolite magisterskie:

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – dr Katarzyna Wereszczyńska