Rada Instytutu Nauk Pedagogicznych

 

 • dr hab. prof. UO Edward Nycz – dyrektor Instytutu
 • dr Patrycja Kaszubska-Dziergas – zastępca dyrektora Instytutu
 • prof. Józefa Brągiel
 • dr hab. Iwona Dąbrowska-Jabłońska – koordynator kierunku
 • dr hab. prof. UO Irena Mudrecka – koordynator kierunku
 • dr hab. Fabian Andruszkiewicz, prof. UO
 • dr hab. Eugenia Karcz-Taranowicz, prof. UO
 • dr hab. Anna Krasnodębska
 • dr hab. Teresa Sołdra-Gwiżdż, prof. UO
 • dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska, prof. UO
 • dr hab. Arkadiusz Żukiewicz, prof. UO
 • dr Ewa Jędrzejowska
 • dr Marek Korzeniowski
 • dr Grzegorz Kozdraś