Siatki studiów

siatki studiów

Studia stacjonarne I stopnia

pdf Siatki obowiązujące od 2019/20 – Pedagogika

pdf Siatki obowiązujące od 2017/18  – Pedagogika

pdf Siatki obowiązujące od 2015/16  – Pedagogika

pdf Siatki obowiązujące od 2017/18 – Praca Socjalna

pdf Siatki obowiązujące od 2015/16 – Praca Socjalna

pdf Siatki obowiązujące od 2015/16 – Pedagogika – specjalności  nauczycielskie

pdf Siatki obowiązujące od 2018/19 – Pedagogika Specjalna

Studia stacjonarne II stopnia

pdf Siatki obowiązujące od 2019/20 – Pedagogika

pdf Pedagogika od 2017/18

pdf Praca Socjalna od 2017/18

pdf Siatki obowiązujące od 2015/16 – Pedagogika – specjalności nauczycielskie

Studia stacjonarne jednolite magisterskie

pdf Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – od 2020-2025

pdf Pedagogika specjalna studia jednolite magisterskie, profil praktyczny – od 2019/20

pdf Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – od 2019/20

 

Studia niestacjonarne I stopnia

pdf Siatki obowiązujące od 2019/20 – Pedagogika

pdf Siatki obowiązujące od 2017/18 – Pedagogika

pdf Siatki obowiązujące od 2017/18 – Praca Socjalna

pdf Siatki obowiązujące od 2015/16

pdf Siatki obowiązujące od 2015/16 – Pedagogika – specjalności  nauczycielskie

Studia niestacjonarne II stopnia

pdf Siatki obowiązujące od 2019/20 – Pedagogika

pdf Siatki obowiązujące od 2017/18 – Pedagogika

pdf Siatki obowiązujące od 2017/18 – Praca Socjalna

pdf Siatki obowiązujące od 2015/16 – Pedagogika – specjalności nauczycielskie

 

Studia niestacjonarne jednolite magisterskie

pdf Pedagogika specjalna studia jednolite magisterskie – od 2020-2025

pdf Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – od 2019/20

 

Różnice programowe

pdf Różnice programowe dla studiów stacjonarnych II stopnia

pdf Różnice programowe dla studiów niestacjonarnych II stopnia