Katedry


 

Kierownik:
Prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz

Pracownicy:
dr Grzegorz Kozdraś
dr Zofia Remiszewska
dr Katarzyna Wereszczyńska
dr Daniel Wiśniewski
dr Agnieszka Włoch
mgr Adam Konopnicki

Zakłady


 

Kierownik:
Dr hab. Irena Mudrecka, prof. UO

Pracownia Pedagogiki Specjalnej
dr Beata Górnicka
dr Bożena Bobeł
dr Mariusz Garbiec
dr Przemysław Kaniok

Pracownia Pedagogiki Resocjalizacyjnej

dr hab. Anna Krasnodębska
dr Ewa Dubiel
dr Mariusz Snopek

Kierownik
dr hab. Eugenia Karcz- Taranowicz, prof. UO

Pracownia Kształcenia Wczesnoszkolnego
dr hab. Ewa Smak, prof. UO
dr hab. Fabian Andruszkiewicz, prof. UO
dr Malgorzata Drost-Rudnicka
dr Małgorzata Ganczarska
dr Tatiana Kłosińska
dr Iwona Konopnicka
dr Anna Malec

Pracownia Wychowania Przedszkolnego
dr Stanisława Włoch
dr Reclik Renata
dr Marian Biliński
dr Ewa Jędrzejewska
dr Elżbieta Trylnik
mgr Halina Nicieja
mgr Marian Wojewoda