Dla studentów i pracowników


Opolskie Kolokwia Epistemologiczne

Serdecznie zapraszamy do udziału w Opolskich Kolokwiach Epistemologicznych, które będą okazją do spotkań dla wszystkich przedstawicieli środowisk akademickich, chcących zdobywać, rozwijać, pogłębiać, przekazywać wiedzę i umiejętności innym – młodszym i starszym, reprezentującym tę samą lub pokrewną dyscyplinę nauki. Czytaj więcej →

REJESTRACJA STUDENTÓW NA SEMINARIA DYPLOMOWE

Od 09.01.2019 (od godziny 11.30) do 18.01.2019 roku (do godziny 11.30) odbędą się zapisy w systemie USOSweb na seminaria licencjackie i magisterskie. Zapisy dotyczą studentów stacjonarnych i niestacjonarnych (studia pierwszego i drugiego stopnia). Prosimy o zapoznanie się z listą promotorów w załączniku (profile promotorów na stronie internetowej INP w zakładce pracownicy). ZAŁĄCZNIK... Czytaj więcej →

Warsztaty Bożonarodzeniowe w Domu Dziecka

Dyrekcja Domu Dziecka w Chmielowicach zaprosiła studentów do włączenia się w działania międzypokoleniowe, na rzecz Seniorów z Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu. Niniejsze działania obejmują wspólne spotkania dzieci z Seniorami i są realizowane pod opieką wychowawców: Katarzyny Jarosz oraz Michała Markowicza od 2017 roku. Czytaj więcej →

Konsultacje pracowników INP

Harmonogramy zajęć

Plany zajęć dla studentów Instytut Nauk Pedagogicznych

Ważne komunikaty dla studentów

Kursy ogólnouczelniane w Instytucie Nauk Pedagogicznych 2018/2019 Z