Dla studentów i pracowników


Zaproszenie

Drugie Opolskie Kolokwium Epistemologiczne Wykład pt.: Hipoteza wycofania moralnego w interpretacji obecnego stanu akademii – wygłosi prof. dr hab. Krzysztof Rubacha Wykład pt. Uczestnicy Ochotniczych Hufców Pracy – przegląd dotychczasowych badań i potrzeba dalszych eksploracji teoretyczno-praktycznych – wygłosi dr hab. Edward Nycz, prof. UO Miejsce spotkania OKE Uniwersytet Opolski Collegium... Czytaj więcej →

Opolskie Kolokwia Epistemologiczne

Serdecznie zapraszamy do udziału w Opolskich Kolokwiach Epistemologicznych, które będą okazją do spotkań dla wszystkich przedstawicieli środowisk akademickich, chcących zdobywać, rozwijać, pogłębiać, przekazywać wiedzę i umiejętności innym – młodszym i starszym, reprezentującym tę samą lub pokrewną dyscyplinę nauki. Czytaj więcej →