Dla studentów i pracowników


Konsultacje pracowników INP

Harmonogramy zajęć

Plany zajęć dla studentów Instytut Nauk Pedagogicznych

Ważne komunikaty dla studentów

Kursy ogólnouczelniane w Instytucie Nauk Pedagogicznych 2018/2019 Z

Instytut Nauk Pedagogicznych

dziekanat

 

Instytut Nauk Pedagogicznych

45-052 Opole
ul. Oleska 48