Dla studentów i pracowników


REJESTRACJA NA KURSY OGÓLNOUCZELNIANE

Wkrótce odbędzie się I tura elektronicznej rejestracji na kursy zmienne ogólnouczelniane realizowane w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019. Już teraz w USUSWeb dostępna jest oferta kursów, które – podobnie jak w poprzedniej rejestracji – zostały podzielone na trzy grupy: społeczne, humanistyczne i ogólne. Czytaj więcej →

Konsultacje pracowników INP

Harmonogramy zajęć

Plany zajęć dla studentów Instytut Nauk Pedagogicznych

Ważne komunikaty dla studentów

Kursy ogólnouczelniane w Instytucie Nauk Pedagogicznych 2018/2019 Z