Praktyki

praktyki

OPIEKUNOWIE PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH  W ROKU AKADEMICKIM ROKU 2018/2019

I ROK PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ
Dr M. Snopek

II ROK PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ
Dr Ewa Dubiel

II ROK PEDAGOGIKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA I TERAPEUTYCZNA
Mgr P. Kaszubska

III ROK PEDAGOGIKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA I TERAPEUTYCZNA
Dr B. Górnicka

 

I ROK PEDAGOGIKA SPECJALNA
Dr B. Górnicka

I ROK PRACY SOCJALNEJ (studia stacjonarne)
Dr I. Dąbrowska-Jabłońska

I ROK PRACY SOCJALNEJ (studia niestacjonarne)
Dr I. Dąbrowska-Jabłońska

II ROK PRACY SOCJALNEJ (semestr zimowy)
Prof. A. Weissbrot- Koziarska

II ROK PRACY SOCJALNEJ (semestr letni) 
Dr P. Sikora

 

Praktyki – STUDIA LICENCJACKIE

Praktyki – STUDIA MAGISTERSKIE

 Karta praktyk

Terminy praktyk’