Rekrutacja

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się na stronie Uniwersytetu Opolskiego

Kierunki oferowane przez Instytut Nauk Pedagogicznych

– PEDAGOGIKA
– PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
– PEDAGOGIKA SPECJALNA
– PRACA SOCJALNA
– SOCJOLOGIA
– DESIGN I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

 

Więcej szczegółowych informacji o kierunkach studiów oferowanych przez Instytut Nauk Pedagogicznych  znajduje się na stronie – Kierunki studiów 2023/2024

Sekretarze Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

mgr inż. Łukasz Masnyk  – lmasnyk@uni.opole.pl , tel. 77 452 74 39
mgr inż. Tomasz Chojnowski – tchojnowski@uni.opole.pl , tel. 77 452 74 39