Koordynatorzy

Kierunki:

  • Pedagogika, Pedagogika specjalna, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Praca socjalna – dr Grzegorz Kozdraś (przewodniczący), mgr Sławomir Kania (zastępca)

  •  Socjologia, Design i komunikacja społeczna – dr Michał Wanke