Działalność naukowo-badawcza

działalność

  1. dr hab Eugenia Karcz – Taranowicz  – Nauczyciel i dziecko w edukacji elementarnej – ciągłość a zmiana
  2. dr hab. Irena Mudrecka, prof  UO – Mechanizmy przystosowania społecznego w perspektywie czynników ryzyka i czynników chroniących
  3. prof. dr hab. Mirosława Nowak – Dziemianowicz – ( Nie) bezpieczeństwo ontologiczne . Człowiek współczesny w matni znaczeń , praktyk i symbolii
  4. dr hab. Edward Nycz , prof. UO – Ludzie i instytucje kulturalno – oświatowe w procesie zmian – pomiędzy rynkiem a civil society
  5. dr hab. Anna Weissbrot – Koziarska , prof. UO – Rodzina w perspektywie wsparcia społecznego
  6. dr hab. Arkadiusz Żukiewicz , prof. UO – Spuścizna wychowawcza i społeczna polskiej myśli pedagogicznej