Sprawy socjalne studentów

Ważne informacje

UWAGA!

Od dnia 18 lipca 2019 r. podania o akademik prosimy składać bezpośrednio w Domach Studenckich.

Uprzejmie informujemy, że w systemie USOS web zostały uruchomione wnioski stypendialne, a  przyjmowanie wniosków  ze względów technicznych, dla wszystkich studentów  odbywać się będzie  od dna 1.10.2019 r. w centralnym punkcie na ul. Oleskiej 48 w pok.: 141,  tel. +48 77 452 7411.

Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Opolskiego 2019

Załączniki – kryteria – komentarz do Regulaminu świadczeń

Załącznik nr 3 – WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI

Załącznik nr 4 – PODANIE o przyznanie miejsca w domu studenckim

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta lub doktoranta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne

Komentarz Prorektora ws. Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Opolskiego