Zajęcia i konsultacje z dr Alicją Kurcz z II POW (SUM) niestacjonarne zostają odwołane w dn. 28.11. 2015 r. z powodu choroby