Komunikaty dla studentów na miesiąc luty 2016

Zaliczenie z przedmiotu Diagnostyka pedagogiczna dla studentów studiów stacjonarnych odbędzie się w dniu 15 lutego o godz. 10.30, s. 303
                     dr hab. prof. UO Danuta Kowalczyk
Studenci studiów stacjonarnych – egzamin w sesji poprawkowej z przedmiotów:  Patologia środowisk wychowawczych; systemy wsparcia spolecznego odbędzie się w dniu 18 lutego o godz. 10.00, s. 303. W tym terminie można dokonać również zaliczeń i wpisów z innych przedmiotów.
                     dr hab. prof. UO Danuta Kowalczyk
 Studenci studiów niestacjonarnych – egzamin w sesji poprawkowej z przedmiotów: Patologia środowisk wychowawczych; Systemy wsparcia spolecznego odbędzie się w dniu 21 lutego o godz. 11.30, s. 303. W tym terminie można dokonać również zaliczeń i wpisów z innych przedmiotów. Na egzamin można również zgłosić się w terminie wyznaczonym dla studentow stacjonarnych. 
                     dr hab. prof. UO Danuta Kowalczyk

 

Uwaga Doktoranci Pedagogiki
W dniu 18 lutego br. o godz. 11.30  w sali 319 odbędzie się Rada  Naukowa INP, połączona z dyskusją nad koncepcją rozprawy doktorskiej.  Zapraszam doktorantów na to spotkanie.

prof.  E. Sapia-Drewniak