Studenci zobligowani do realizacji praktyk w okresie wakacji mogą odebrać skierowania na praktyki. Po skierowania powinni zgłosić się Starostowie:

II  rok Praca socjalna,
II  rok Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza,
II  rok.Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną,