W dniu 20 kwietnia 2016 roku w Studenckim Centrum Kultury odbyły się dwa niezwykłe wydarzenia organizowane przez Koło Naukowe Pracowników Socjalnych oraz Koło Naukowe Pedagogów Sekcja Opiekuńczo-Wychowawcza Uniwersytetu Opolskiego.

Pierwszym z nich, była II Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych, Doktorantów
i Studentów pt. „Pedagogika i praca socjalna w cyklu życia. Człowiek. Rodzina. Społeczeństwo.” Było to już drugie spotkanie studentów i doktorantów, które miało na celu wymianę myśli, doświadczeń i wniosków z prowadzonych badań na terenie wielu uczelni i ośrodków naukowo-badawczych w Polsce.

Patronat honorowy nad konferencją objął Prezydent Miasta Opole Pan Arkadiusz Wiśniewski, Prorektor do spraw kształcenia i studentów Uniwersytetu Opolskiego Pan Prof. dr hab. Marek Masnyk oraz Fundacja Rozwoju Społecznego SPINACZ.

Uroczystego otwarcia dokonał Prorektor do spraw kształcenia i studentów Pan Prof. dr hab. Marek Masnyk, który podziękował wszystkim gościom za przybycie, Później głos zabrała Opiekun Koła Naukowego Pracowników Socjalnych Prof. UO, dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska, która wykładzie wprowadzającym pt. „Granice pomiędzy pedagogiką społeczną a pracą socjalną” przedstawiła zależności występujące między tymi dyscyplinami naukowymi.

Trzon zasadniczych treści prezentowanych podczas konferencji obejmował zagadnienia związane z rozwojem, funkcjonowaniem i społeczną adaptacją jednostki do życia w rodzinie czy też szerszej społeczności. Obserwowalne przemiany otaczającej nas rzeczywistości nie pozostają bez wpływu na przeobrażenia w zachowaniu zarówno dzieci, jak i dorosłych. Prelegenci w swoich wystąpieniach podkreślali, że postęp nauki i techniki sprawia, że współczesne i kolejne pokolenia będą musiały się zmierzyć z narastającą falą społecznie nieakceptowanych zachowań
i wynikających z tego faktu problemów. Rzeczywistość nieustannie stawia nowe wyzwania,
z którymi nie zawsze jednostka jest w stanie sobie poradzić.

Konferencja podzielona była na trzy bloki tematyczne. Pierwszy z nich zatytułowany był „Jednostka – jej rola i miejsce w społeczeństwie” i obejmował zagadnienia związane z funkcjonowaniem jednostki w środowisku społecznym. Prelegenci w swoich wystąpieniach poruszali problemy związane z niepełnosprawnością, bezpieczeństwem uczniów w szkole czy też trudnościami, z którymi muszą radzić sobie rodzice w procesie wychowania dzieci.

Drugi blok tematyczny poruszał natomiast problematykę funkcjonowania rodziny we współczesnym świecie. Głównym celem tej części konferencji było zwrócenie uwagi uczestników na istotę rodziny w życiu każdego człowieka. Tematyka wystąpień koncentrowała się na roli, którą rodzina pełni w procesie zapobiegania zachowaniom ryzykownym wśród dzieci i młodzieży oraz na wyzwaniach jakie stoją przed rodziną, której członkowie wyjeżdżają na emigrację zarobkową.

Trzeci obszar zatytułowany „Społeczeństwo – jego struktura, natura i znaczenie w zachowaniu systemu wartości ogólnoludzkich” skupiał się na zapobieganiu wykluczeniu społecznemu różnych grup oraz na przedstawieniu wyzwań z jakimi zmierzyć musi się społeczeństwo. Była mowa między innymi o funkcjonowaniu placówek opiekuńczo-wychowawczych czy też zapobieganiu wykluczeniu cyfrowemu seniorów. Ponadto poruszano takie tematy jak: różnorodność kulturowa a edukacja, dziecko utalentowane w polskim systemie edukacyjnym, a także roli edukacji konsumenckiej wśród najmłodszych.

Konferencja stała na wysokim poziomie, zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Warto podkreślić, że program był niezwykle bogaty i interesujący, a prezentowana tematyka urozmaicona. Swoje odczyty wygłosiło wielu prelegentów, między innymi liczna grupa studentów i doktorantów Uniwersytetu Opolskiego, a także studenci z Państwowej Wyższej Szkoły Medycznej w Opolu, Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.

Na zakończenie konferencji głos zabrała Prof. UO, dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska, która pogratulowała prelegentom świetnych wystąpień oraz podziękowała wszystkim za przybycie.

Drugim wydarzeniem, które miało miejsce tego dnia, był koncert charytatywny zespołu SOUL CITY na rzecz Marcina Jana Śliwy. Koncert był podsumowaniem prowadzonej przez Członków Koła Naukowego Pedagogów Sekcji Opiekuńczo-Wychowawczej oraz Koła Naukowego Pracowników Socjalnych zbiórki pieniężnej oraz organizowanej II Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Pedagogika i praca socjalna w cyklu życia. Człowiek. Rodzina Społeczeństwo”Dochód z prowadzonej zbiórki w kwocie 1840 zł w całości przeznaczony został na leczenie i rehabilitację Marcina. Chłopak jest bratem jednej ze studentek naszego Uniwersytetu, podopiecznym Fundacji „Zdążyć z pomocą”. Cierpi na czterokończynowe porażenie mózgowe, encefalopatię, niedowład czterokończynowy, upośledzenie umysłowe głębokie i epilepsję.

Koncert przyciągnął szerokie grono odbiorców w różnym wieku. Organizowane przedsięwzięcie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem wśród wszystkich mieszkańców Opola. Bezpłatne bilety przestały być dostępne już na kilkanaście dni przed wydarzeniem, a wolontariusze, którzy podczas koncertu prowadzili zbiórkę pieniężną bardzo szybko zapełnili swoje puszki.  Podczas koncertu sala Studenckiego Centrum Kultury wypełniona była po brzegi. Zespół w składzie: Barbara Kurdej-Szatan, Rafał Szatan, Michał Bober, Beata Kurda, Anna Malek, Magdalena Bober, Monika Wiśniowska- Basel, Łukasz Szuba porwał wszystkich obecnych do wspólnej zabawy wspaniałymi aranżacjami znanych przebojów muzyki zagranicznej.

Swoją obecnością na koncercie zaszczycił organizatorów Przewodniczący Rady Miasta Opole Pan Marcin Ociepa. Patronat honorowy nad koncertem objął Prezydent Miasta Opole oraz Prorektor do spraw kształcenia i studentów Uniwersytetu Opolskiego.

Serdecznie podziękowania kierujemy do wolontariuszy, którzy poświęcili swój czas i w ramach zbiórki kwestowali na ulicach naszego miasta i terenie Kampusu Uniwersytetu Opolskiego.