Komunikaty dla studentów w miesiącu maju

Uwaga studenci uczęszczający na kurs ogólnouczelniany „Sztuka filmowa jako świadectwo czasu”
Wpisy  zaliczenia przedmiotu odbędą się w dniu 30 maja, godzina 16:30, sala 203.
Przewiduje także dodatkowe terminy uzyskania wpisu (po przedłożeniu pracy zaliczeniowej):
– 1 czerwca (środa) godzina 11:30-12:00, p. 311 (Instytut Nauk Pedagogicznych)
– 3 czerwca (piątek) godzina 11:30 -12:00, p. 311
– 6 czerwca (poniedziałek) godzina 12:30-13:00, p.311
– 13 czerwca (poniedziałek) godzina 11:00-11:30
Prace zaliczeniowe można składać w sekretariacie Instytutu Nauk Pedagogicznych w mojej skrytce.

Elżbieta Skrzypek


 

Uwaga Doktoranci Pedagogiki

Przypominam o złożeniu kierownikowi studiów  sprawozdania za rok akad.
2015/16  wydrukowanych i podpisanych do 10 czerwca wg następującego
schematu:

1. imię nazwisko, rok studiów, otwarcie przewodu doktorskiego
2. tytuł roboczy pracy doktorskiej  i opiekun
3.  Osiągnięcia naukowe:
–  Artykuły opublikowane ( z pełnym opisem bibliograficznym
– Artykuły oddane do druku
4. Udział w konferencji
-aktywny : tytuł wystąpienia, organizator konferencji, tytuł, miejsce, data
– bierny – jak wyżej bez tytułu referatu
5. Zaawansowanie pracy doktorskiej
6. Realizacja zajęć dydaktycznych – przedmiot realizowany, daty realizacji
7. Wykorzystanie grantu dla doktorantów ( jeśli był przyznany w 2014 lub
2015 r.)