Koło Naukowe Pedagogiki Pracy w bieżącym roku akademickim podjęło szereg inicjatyw mających na celu, z jednej strony przybliżenie studentom INP  specyfiki i problemów życia i pracy osób niepełnosprawnych. Z drugiej strony otwarcie Uniwersytetu na osoby niepełnosprawne – nie tylko te, które podejmują tutaj naukę – zaprezentowanie działalności dydaktycznej a przede wszystkim umożliwienie nawiązania kontaktu ze studentami, a także z pracownikami.

Finałem tych działań będzie organizowany wspólnie z Fundacją Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym ( Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztat Terapii Zajęciowej oraz Zakład Aktywności Zawodowej) w dniu 3 czerwca o godzinie 9.00 – Meeting: Poznajmy swoje możliwości!

Zapraszamy studentów, pracowników i wszystkie zainteresowane osoby.