Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego zaprasza na VI Międzynarodową Konferencję Naukową „W poszukiwaniu optymalnego modelu więziennictwa. Wielowymiarowość oddziaływań resocjalizacyjnych w pracy penitencjarnej”, która odbędzie się 24-25 października 2016 roku w Opolu (Studenckie Centrum Kultury, Uniwersytet Opolski).

Już po raz VI – w ramach naszej konferencji będziemy gościć w murach naszej uczelni wybitnych przedstawicieli świata nauki, pracowników Służby Więziennej, kuratorów sądowych a także przedstawicieli służb penitencjarnych oraz naukowców z Czech, Słowacji i Ukrainy.
Swój udział w konferencji potwierdziło blisko 180 uczestników. Spodziewamy się owocnych obrad, w których zabiorą głos wybitni polscy naukowcy oraz przedstawiciele służby więziennej i kuratorzy, co ma ogromne znaczenie nie tylko dla rozwoju polskiej nauki, ale również znaczący wkład w proces zwiększania efektywności oddziaływań resocjalizacyjnych i unowocześnianie systemu penitencjarnego w Polsce.