Rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszą  prezentację multimedialną  na temat:

Znam historię,  kulturę i życie codzienne naszych sąsiadów – Czechów

organizowanego w ramach  I Kongresu Czechoznawstwa Polskiego 2016 konkursu organizowanego przez:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,

Kuratorium Oświaty w Opolu,

Uniwersytet Opolski,

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola,

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu

Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe .

 

Konkurs  odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego -Andrzeja Buły.

Jury na swoim posiedzeniu w dniu 9 listopada 2016 roku pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Zenona Jasińskiego ustaliło co następuje: na konkurs wpłynęło 17 prezentacji przygotowanych przez uczniów szkół podstawowych, 16 prezentacji przygotowanych przez uczniów szkół gimnazjalnych i 8 prezentacji przygotowanych przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Po wnikliwej analizie prezentacji jury postanowiło przyznać w każdej kategorii miejsce I, II i III oraz wyróżnić dodatkowo w każdej kategorii po trzy prezentacje:

 

w kategorii szkół podstawowych:

I  miejsce- Maji Kaczmar,  ze Szkoły Podstawowej Nr  12 w Kędzierzynie-Koźlu (opiekunka  –  mgr Adriana Piliszko )

II miejsce – Januszowi  Oronowiczowi, Szkoła Podstawowa  w Ujeżdzie (opiekun

mgr Dariusz Ciapa)

III miejsce: Bartoszowi  Szatkowskiemu, Szkoła Podstawowa Nr  1 w Ozimku (opiekunka mgr Grażyna Świercz)

Wyróżnienia: Jakubowi  Ceglarkowi, Marcelinie Nawarowskiej, SP 1 Ozimek (opiekunka mgr Grażyna Świercz);  Emili Dembończyk, Szkoła Podstawowa w Landzmierzu (opiekun Artur Derlik)

 

W kategorii szkół gimnazjalnych

                  I miejsce: Oskarowi Winnickiemu, Gimnazjum  Nr 7 w Opolu, (opiekunka: mgr Ewa Kucharska),

                     II  miejsce: Marii Oziembłowskiej,  Gimnazjum  w Wałbrzychu (opiekun: mgr Grzegorz Marszałek),

                   III  miejsce: Kacprowi  Laskowskiemu, Gimnazjum  Nr 7 w Opolu,

                   Wyróżnienia: Michałowi Oronowiczowi ,  Gimnazjum  w Kędzierzynie-Koźlu (opiekun – mgr Adam Kłos), Agnieszce  Dudek, Gimnazjum  nr 1 z OI  w Opolu (opiekun-mgr Bogusław Makara), Karolowi Bandrowskiemu , Gimnazjum  Nr 2 w Nysie (opiekunka – mgr Maria Chojecka).

 

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

                  I miejsce : Jakubowi  Pawełczakowi,  I Zespół Szkół Ogólnokształcących  w Opolu,

                 II miejsce: Aleksandrze Górskiej , Liceum Ogólnokształcące w  Grodkowie (opiekun -Bogusława Szczotka),

                III miejsce:  Łukaszowi  Wiatrowi,  I LO w Oleśnie (opiekunka: mgr Iwona Zygmunt

              Wyróżnienia: Adamowi  Maluszczakowi , I Zespół Szkół Ogólnokształcących  w Opolu (opiekun – mgr Katarzyna Madera); Damianowi  Plewni   z Zespołu Szkół  w Dobrodzieniu

(opiekunki:  mgr Lidia Wloczyk, mgr Beata Jasińska), Aleksandrze Kokot z   I LO w Oleśnie (opiekunka:  mgr Iwona Zygmunt).

Szkoły zostaną powiadomione o miejscu i czasie spotkania uczestników konkursu, laureatów oraz opiekunów  w odrębnych pismach przez Organizatorów konkursu.

Gratulujemy  laureatom i  ich opiekunom. W imieniu Organizatorów  serdecznie   dziękuję  wszystkim uczestnikom konkursu za włożony wysiłek w popularyzację wiedzy o historii  i kulturze naszych sąsiadów –Czechów, a także za  wkład w realizację idei  I Kongresu Czechoznawstwa  Polskiego.

Opole, 10 listopada 2016 roku.                                                 Przewodniczący jury

Prof. zw. dr hab. Zenon Jasiński