16 stycznia o godz. 10.30  rozpoczną się zapisy w systemie USOSWeb na seminaria licencjackie na semestr letni (seminarium trzy semestralne). Zapisy dotyczą studentów stacjonarnych.  Prosimy o zapoznanie się z listą promotorów w załączniku (profile promotorów na stronie internetowej INP w zakładce pracownicy). Ilość promotorów uwarunkowana jest liczebnością roku.

Kierunki :
II  PRiPS: , Dr E. Konieczna , Dr. A. Kącki ,  Dr. J. Żarczyńska – Hyla

II POWiT : Dr. B. Górnicka , Dr. P. Kaniok