1 lutego 2017  r.  o godzinie 10.00 odbędzie się wybór grup konwersatoryjnych w ramach przedmiotu „Proseminarium badawcze”,

studenci proszeni są o zalogowanie się w systemie USOSWeb i wybór proseminarium prowadzącego przez:

I PR sum
1/  Dr. J. Piechnik – Borusowska
2/  Dr. J. Żarczyńska – Hyla
3/  Dr. A. Glińska – Lachowicz

I POW sum
1/ Prof. E. Sapia- Drewniak
2/ Dr. A. Krasnodębska