Forum Studenckiego Ruchu Naukowego Uniwersytetu Opolskiego w dniu 28.02.2017 roku
w Studenckim Centrum Kultury zorganizowało uroczystą Galę Młodego Naukowca, promowaną  jako spotkanie integracyjne studentów z przyszłymi pracodawcami. Na Galę zaproszono władze naszej Uczelni, przedstawicieli władz miasta i regionu oraz przedsiębiorców.

Podczas Gali Młodego Naukowca zostały wyłonione najlepsze koła naukowe działające przy Uniwersytecie Opolskim w kategoriach: nauk ścisłych, nauk humanistyczno-artystycznych, nauk społecznych, nauk prawno-ekonomicznych.

Do najlepszych kół zaliczają się te,  które w ubiegłym roku akademickim były najbardziej aktywne pod względem naukowym (organizowanie i wyjazdy na konferencje, badania, publikacje, systematyczna działalność itp.), społecznym (otwartość na opolan, akcje charytatywne, społeczne, happeningi, eventy), środowiskowym (działalność na arenie FSRN UO) i widoczności (informowanie w mediach, na stronach, przez media studenckie o swoich działaniach).

Za wybór najlepszych kół naukowych była odpowiedzialna Komisja ds. Wyboru Najlepszych Kół Naukowych Uniwersytetu Opolskiego.

Z ogromną przyjemnością informujemy że najlepszym kołem w kategorii nauk społecznych zostało:

KOŁO NAUKOWE PEDAGOGÓW

 

Nagroda ufundowana przez Panią Prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. Izabela Pisarek, prof. UO wynosi 1000 zł

Z tego miejsca kieruje się podziękowania dla Wszystkich aktywnie działających członków Koła Naukowego Pedagogów. W szczególności dziękujemy panu mgr Pawłowi Cieśla, który przyczynił się do fuzji naszych kół w jedno prężnie działające.

Drodzy Studenci, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.