Dnia 29 marca 2017 roku w Instytucie Nauk Pedagogicznych gościliśmy licealistów wraz z opiekunami z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 z Prudnika.

Spotkanie miało charakter promujący działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną naszej jednostki, w trakcie którego przedstawiono szczegółową ofertę edukacyjną przyszłym – potencjalnym studentom Instytutu Nauk Pedagogicznych. W tym roku scenariusz dni otwartych Uniwersyteckiej Pedagogiki dla licealistów z Prudnika prezentował się nieco inaczej niż w latach poprzednich. Program, podzielony na trzy części potęgował wrażenia związane z poczuciem bycia prawdziwym studentem Uniwersytetu Opolskiego.

W związku z faktem uczestnictwa licealistów do klas o profilu pedagogiczno-psychologicznym w Prudnickim Liceum – w organizację wizyty zaangażował się również Instytut Psychologii, który dzięki uprzejmości Pana Arkadiusza Jasińskiego, przedstawił interesujące tajniki osobowości człowieka, czym wspomógł promocję szerokiej oferty edukacyjnej Wydziału Nauk Społecznych.

Druga część pobytu w Uniwersytecie Opolskim związana była z zaprezentowaniem warsztatowych metod pracy, z którymi studenci spotykają się w trakcie zajęć ćwiczeniowych. Licealiści wzięli udział
w warsztatach z treningu asertywności (dr Agnieszka Franczyk), pedagogiki zabawy (mgr Teresa Młyńczak), oraz autoprezentacji – prowadzonej przez Naszą studentkę Katarzynę Baum.

Ostatnia część wizyty nawiązywała do występu z niedawnego Przedwiośnia Naukowego Uniwersytetu Opolskiego, dlatego też Goście zostali zaproszeni w mury Studenckiego Centrum Kultury. Tę część zapoczątkował mgr Marek Wiendlocha, przedstawiając zaangażowanie studentów w działalność Koła Naukowego Pedagogów – nawiązał do formuły nowoczesnych konferencji naukowych w formule tzw. Science Slamu, którego założenia polegają na przedstawieniu przez młodych naukowców swoich badań w sposób kreatywny, ciekawy, konstruktywny oraz najbardziej przystępny dla szerokiej publiczności. Studenci przedstawili kwestię, Dlaczego dyrektor szkoły odgrywa istotną rolę w kreowaniu wizerunku placówki? Pod tym samym tytułem odbyło się wystąpienie, w którym w roli prelegentów wzięli udział następujący studenci Instytutu Nauk Pedagogicznych – Ewa Benska, Natalia Chmiel, Krzysztof Czerniecki, Sylwia Dyluś, Natalia Garus, Maciej Gryboś, Paulina Hartman, Sandra Marzec, Katarzyna Paruch, Michał Pazowski, Roland Rogowski oraz Marek Zura. Zgodnie z konwencją Science Slamu po wystąpieniu odbyła się krótka dyskusja moderowana, dotycząca roli dyrektora – postrzeganego obecnie, jako menedżera oświaty.

Następnie w części najbardziej rozbudowanej przedstawiono działalność samorządu studenckiego (Natalia Chmiel, Natalia Garus) oraz przybliżono kwestie związane z życiem studenckim na Uniwersyteckim Kampusie, a także zaprezentowano wszystkie kierunki, wraz ze specjalnościami w Instytucie Nauk Pedagogicznych (mgr Paweł Cieśla, Judyta Lorek, Ewa Biegun) oraz działalność kół naukowych, pozwalających połączyć zdobywaną wiedzę teoretyczną z praktyką pedagogiczną. Na zakończenie spotkania wystąpiła dr hab. Eugenia Karcz-Taranowicz, zastępca Dyrektora Instytutu ds. Naukowych z zapewnieniem, że obserwując studentów i pracowników w trakcie dzisiejszego spotkania zapewnia, że warto rozpocząć studia w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego.

Koło Naukowe Pedagogów