W dniu 30 maja br. Koło Naukowe Pedagogów – sekcja pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej „POW” pod opieką mgr Patrycji Kaszubskiej zorganizowała warsztaty rozwijania umiejętności społecznych dla dzieci ze świetlicy Cegiełka w Opolu.

Motywem przewodnim zajęć była umiejętność właściwego rozpoznawania, nazywania i panowania nad emocjami.

Zdjęcia: Dominika Kokoszka