Dzień adaptacyjny oraz szkolenie biblioteczne  – proszę zapoznać się z harmonogramem

Studia stacjonarne licencjackie –  29.09.2017  godzina 10.00 – Aula A
Studia stacjonarne magisterskie – 29.09.2017 godzina 11.30 – Aula A
Studia niestacjonarne licencjackie – 30.09.2017  godzina 9.30 – sala 205
Studia niestacjonarne magisterskie – 30.09.2017 godzina 10.30 – Aula B