Dyrekcja Instytutu Nauk  Pedagogicznych zaprasza na  seminarium badawcze n t. „Kategoria doświadczenia  w pedagogice – wprowadzenie do zagadnienia”które poprowadzi ks. dr Leszek Waga

Spotkanie odbędzie się 12 kwietnia 2018 r (czwartek) o godz. 10.00,