W niedzielę 13 maja na błoniach Politechniki Opolskiej odbył się XVI Opolski Festiwal Nauki, ukierunkowany na popularyzację poszczególnych dyscyplin naukowych wśród najmłodszych, jak również na promocję oferty edukacyjnych poszczególnych jednostek naukowo-badawczych.

Instytut Nauk Pedagogicznych reprezentowany był przez członków Koła Naukowego Pedagogów (Ewa Biegun, Paulina Boron, Kamila Kołodziej, Agnieszka Labusek, Dobrosława Tokarska) oraz Studenckiego Koła Naukowego Pracowników Socjalnych (Magdalenę Pytlik, Patrycję Stankiewicz) oraz koordynatorów z ramienia instytutu – asystentów mgr Agnieszkę Bąkowską i mgra Marka Wiendlocha oraz doktoranta mgra Pawła Cieślę.

W ramach promocji nauk pedagogicznych zorganizowano działania animacyjne dla społeczności lokalnej, mające na celu integrację międzypokoleniową (poprzez wspólne zabawy dzieci, rodziców i seniorów). Atrakcjami wyróżniającymi nasze stoisko były wielkie bańki mydlane, unoszące się po całych błoniach oraz zabawy z kolorową chustą KLANZA, która szczególnie przypadka do gustu najmłodszym.

Ponadto członkowie instytutowych kół naukowych kreatywnie skręcali balony modelinowe, tworząc szczególnie zabawki i historie z nimi związane, wywołujące uśmiech na twarzach najmłodszych.

W ramach promocji nauk pedagogicznych wystąpił także Krzysztof Riewold – student III roku POW, artysta sceniczny, doskonale odnajdujący się w pedagogice – sztuki cyrkowej, półfinalista programu „Mam Talent”, który zaprezentował zebranym specjalne pokazy żonglerki, następnie poprowadził warsztaty z opisywanej sztuki, cieszące się wyjątkową popularnością zarówno wśród dzieci, jak i tych trochę starszych osób. Dzięki szerokiej gamie proponowanych aktywności, najmłodsi uczestnicy mogli odkryć swoje talenty, predyspozycje i zainteresowania.

Dodać należy, że w Instytutowym namiocie w trakcie festiwalu, wyświetlana była prezentacja multimedialna z ofertą rekrutacyjną instytutu, a także materiały audiowizualne związane z działalnością Koła Naukowego Pedagogów.

XVI Opolski Festiwal Nauki w praktyce ukazał, że obydwa pedagogiczne instytuty (INP i ISE) naszego uniwersytetu doskonale współdziałają promując i prezentując potencjały pedagogiczne nie tylko wśród najmłodszych, ale i rodziców oraz osób starszych.

Kończąc dziękujemy przede wszystkim studentom, którzy mimo słońca wytrwali i pokazali, czym jest obecna pedagogika, dziękujemy absolwentom naszego Instytutu za potwierdzenie, dlaczego warto być pedagogiem…, słowa podziękowań kierujemy do obecnych na Festiwalu opiekunów i wykładowców za wsparcie i pomoc w realizacji opisywanego wydarzenia.

Kolejny Festiwal już za rok….

Paweł Cieśla i Marek Wiendlocha