W dniu 14 maja 2018 roku, w ramach Opolskiego Festiwalu Nauki, Instytut Nauk Pedagogicznych UO gościł grupę „Pszczółek” – przedszkolaków z Niepublicznego Przedszkola „Paprotka” w Opolu. To niecodzienne wydarzenie zostało przygotowane i przeprowadzone przez studentów I roku kierunku pedagogika, specjalność opiekuńczo-wychowawcza i terapeutyczna.

W trakcie wizyty przyszli studenci Uniwersytetu Opolskiego uczestniczyli między innymi w zajęciach rekreacyjno-artystycznych, a także odwiedzili studencką rozgłośnię radiową „Radiosygnały”, po której oprowadzała ich Redaktor Naczelna – Pani Kamila Chrzanowska. Szczególne zainteresowanie najmłodszych adeptów pedagogiki wzbudziły zajęcia przygotowane przez dra Bartosza Zarychtę z Instytutu Chemii. Wespół ze swoimi studentami przygotował on dla dzieci pokaz doświadczeń i eksperymentów chemicznych między innymi z użyciem ciekłego azotu. W przerwie między zajęciami studenci zorganizowali dla przedszkolaków piknik na boisku, mieszczącym się na kampusie Uniwersytetu.

Szczególne podziękowania za przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla dzieci należą się studentom kierunku pedagogika, specjalność opiekuńczo-wychowawcza i terapeutyczna, w tym miedzy innymi Natalii Dylewskiej, Katarzynie Sacha, Aleksandrze Biss, Julii Bubisz, Kindze Oleksiuk, Annie Czernek, Mercelinie Przytulskiej, Dagmarze Rojek, Karolinie Konopczak, Paulinie Stryj, Samueli Waloszek, Magdalenie Granieczny, Magdalenie Pruszowskiej, Marcelowi Kaszubowskiemu, Annie Rukszy, Bartłomiejowi Wilczkowi, Daminice Postolak, Zuzannie Progsza, Patrycji Brząkale, Kamili Ponza, Weronice Łyżwie, Małgorzacie Wilk, Nikoli Woś, Sarze Miozga, Natalii Grabowskiej, Maroli Czok i Marioli Kapie.

Film, będący relacją z pobytu przedszkolaków w Instytucie, został przygotowany przez Pana Bartłomieja Wilczka.

Relację zdjęciową z tej wizyty przygotowała Pani Kinga Oleksiuk.