29 maja studenci Instytutu Nauk Pedagogicznych (Ewa Biegun – POWiT, Agnieszka Labusek – PRzPS, Paweł Cieśla – PPZE oraz Krzysztof Riewold – POWiT) wraz z opiekunem sekcji animatorów kultury Koła Naukowego Pedagogów mgr Markiem Wiendlocha, reprezentowali Uniwersytet Opolski podczas II Pikniku Naukowego w Wieluniu.

Warto wspomnieć, że opolskie stoisko wystawowe cieszyło się wśród najmłodszych dużym zainteresowaniem nawet przed oficjalnym rozpoczęciem Pikniku Naukowego. Niemniej jednak po oficjalnym przywitaniu zebranych wystawców i gości, przez Panią Dyrektor Katolickiego Liceum Kształcącego (mgr Monikę Krzemińską) i Pana Burmistrza Wielunia (mgr Pawła Okrasę), zapowiedziano występ sceniczny półfinalisty programu „Mam Talent” Krzysztofa Riewolda, który zaprezentował pokaz sztuki cyrkowej. Osoby zainteresowane elementami pedagogiki cyrku czy odkrywaniem swoich talentów, predyspozycji oraz zainteresowań mogły w trakcie pikniku spróbować swoich sił podczas warsztatów prowadzonych przez studenta naszego instytutu. W między czasie pozostali studenci promowali ofertę edukacyjną i działalność naukowo-badawczą Instytutu Nauk Pedagogicznych. Ogromną popularnością, szczególnie wśród najmłodszych uczestników pikniku cieszyły się warsztaty balonowe, podczas których pokazywaliśmy jak w prosty sposób można stworzyć swoją wymarzoną zabawkę, którą później dzieci mogły zabrać ze sobą na pamiątkę.

W trakcie pikniku wyświetlaliśmy również prezentację multimedialną, zawierającą ofertę Instytutu na najbliższą rekrutację (2018/2019), filmy związane z bieżącą działalnością Koła Naukowego Pedagogów i krótkie klipy zachęcające uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wyboru właśnie kierunku pedagogika. Stoisko wyposażone było w nasze firmowe materiały promocyjne, które wzbudzały zainteresowanie także wśród innych wystawców. Organizatorzy przedsięwzięcia zaprosili przedstawicieli Instytutu Nauk Pedagogicznych do uczestnictwa w kolejnej edycji Wieluńskiego Pikniku Naukowym.

Paweł Cieśla / Marek Wiendlocha