28 września w Instytucie Nauk Pedagogicznych odbył się Dzień Adaptacyjny dla studentów stacjonarnych pierwszego oraz drugiego stopnia, przyjętych na kierunki: pedagogika, pedagogika specjalna i praca socjalna.

Przybyłych studentów w Auli Uniwersyteckiej przywitał Dyrektor INP – dr hab. Edward Nycz, prof. UO, omawiając jednocześnie krótki zarys dziejów opolskiej pedagogiki oraz przedstawiając obecnych na spotkaniu wicedyrektorów instytutu: dr hab. Eugenię Karcz-Taranowicz, prof. UO oraz dr Emilię Lichtenberg-Kokoszkę.

Następnie kwestie związane z tokiem studiowania omówił asystent mgr Marek Wiendlocha, przedstawiając początkującym studentom m.in. strukturę Instytutu Nauk Pedagogicznych, organizację roku akademickiego, opiekunów poszczególnych specjalności i kierunków (w osobach dr Ewa Dubiel, dr Agnieszka Franczyk , dr Małgorzata Ganczarska, dr Beata Górnicka, dr Ewa Jędrzejowska,  dr Mariusz Snopek, dr Tomasz Michalewski, mgr Patrycja Kaszubska-Dziergas, mgr Paweł Cieśla, mgr Sławomir Kania, mgr Adam Konopnicki, mgr Marek Wiendlocha), studencki ruch naukowy, a także kwestie stypendialne oraz możliwości realizacji studiów, praktyk czy staży w innych krajach, w ramach programów mobilności studenckiej.

Ponadto studenci mogli zapoznać się z informacjami o organizacjach studenckich funkcjonujących w uczelni, mianowicie o samorządzie studenckim, poczcie standardowym, chórze akademickim oraz działalności studenckiej rozgłośni „Radio Sygnały”.

Po części wspólnej dnia adaptacyjnego – studenci wraz z przydzielonymi opiekunami udali się na spotkanie, a także na krótką wycieczkę po kampusie uniwersyteckim, aby poznać miejsca zarówno odbywania zajęć, jak i załatwiania spraw studenckich.

 

Rozpoczynającym studia życzymy pozytywnych wrażeń na studenckiej drodze życia i nauki oraz satysfakcji z wyboru Instytutu Nauk Pedagogicznych UO jako miejsca studiowania!!!

Paweł Cieśla, Marek Wiendlocha